University of Twente Student Theses

Login

CO2-emissiehandel in de transportsector

Scherpenzeel, Maarten (2008) CO2-emissiehandel in de transportsector.

[img] PDF
758kB
Abstract:De CO2-emissie zal onder druk van internationale afspraken zoals het Kyoto Protocol verlaagd moeten worden om de gevolgen van het broeikaseffect te beperken. De EU heeft besloten dit te bewerkstelligen via een CO2-emissiehandelssysteem, omdat dit systeemvolgens de EU de meest kostenefficiente manier is. Het systeem beoogd ervoor te zorgen dat de CO2-emissie beperkt zal worden waar dat economisch het voordeligst is. Dit systeem is binnen de EU al ingevoerd voor de grootste vervuilers; de zware industrie en de elektriciteitsproducenten. De transportsector zal als andere grote vervuiler toegevoegd kunnen worden aan dit systeem na de huidige periode die van 2008 tot 2012 loopt. In opdracht van Royal Haskoning zullen in dit onderzoek de consequenties van de mogelijke toetreding tot het CO2-emissiehandelssysteem van de transportsector onderzocht worden. De verschillende transportmodaliteiten zijn echter niet goed verenigbaar in één systeemvan rechtentoewijzing. De zee- en luchtvaart vallen niet binnen het Kyoto Protocol en zijn door hun internationale karakter moeilijk onder te brengen in het huidige systeem. Voor de luchtvaart komt er op Europees niveau zeer waarschijnlijk wel een emissiehandelssysteem vanaf 2011 die zal kunnen interacteren met het EU Emission Trading Scheme, maar waarvan de rechten buiten het Kyoto Protocol omverleend zullen worden aan de vliegtuigmaatschappijen. De toevoeging van de overige transportmodaliteiten binnen het emissiehandelssysteem zal slechts een indirect effect hebben op de CO2-emissie. Voor de transportbranche is de brandstof na personeelskosten de grootste kostenpost en brandstofefficiency is daarom al van groot belang om rendabel te kunnen zijn. Ook zijn er al diverse milieumaatregelen in het verleden genomen waardoor de transportbranche zijn uitstoot heeft verminderd. De financiele incentive voor de transportsector door de komst van CO2-emissiehandel zal dan ook zeer beperkt zijn aangezien de kosten voor emissierechten niet dusdanig hoog zijn dat zij verdere verbetering van de CO2- emissie binnen de transportsector zullen bewerkstelligen. Door toevoeging van de transportsector zal de prijs van de emissierechten omhoog gaan en zo indirect wel voor verlaging van de CO2-emissie kunnen zorgen omdat het voor bedrijven in andere sectoren dan wel kostenefficient wordt ommeer CO2-emissie beperkende maatregelen te nemen. Voor verdere beperking van de CO2-emissie binnen de transportsector zullen sector specifieke maatregelen meer effect hebben. Invoering van een emissiehandelssysteem brengt ook kosten met zich mee in de vorm van monitoring en registratie van de CO2-emissie. Vooral bij kleinere vervuilers wegen deze kosten niet op tegen de maatschappelijke baten.Waarschijnlijk zal er bij invoering van de transportsector binnen het emissiehandelssysteem een grens worden gesteld voor deelname aan het systeem gebaseerd op de omvang zoals ook in de andere sectoren het geval is. De binnenvaart bestaat voor het grootste deel uit eigen vaarders en zal daarom grotendeels buiten het systeem vallen. Bij het wegtransport vormen de eigen rijders en kleine transporteurs ook een aanzienlijk deel van het totaal.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Royal Haskoning
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59251
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page