University of Twente Student Theses

Login

Co-maker of projectrelatie? Het opbouwen van strategische relaties voor een aannemer

Bentheim, Niek (2009) Co-maker of projectrelatie? Het opbouwen van strategische relaties voor een aannemer.

[img] PDF
1MB
Abstract:Bouwbedrijven werken veelal op een projectmatige manier samen met hun leveranciers en onderaannemers. Door deze projectmatige werkwijze wordt vaak ook projectmatig ingekocht door het uitschrijven van een aanbesteding. Op deze manier dwingt de aannemer leveranciers en onderaannemers de prijs van hun product/dienst zo laag mogelijk te houden. Er wordt echter wel een hoge kwaliteit en tijdige levering van de leverancier verlangd. Doordat een aannemer op deze wijze zijn leveranciers “uitknijpt”, zal de loyaliteit bij de leverancier ten opzichte van de aannemer klein zijn. Mochten nu tijdens een project wijzigingen volgen of vertragingen worden opgelopen dan zal de leverancier alleen bereid zijn tegen verrekening van meerwerk hierbij te helpen. Dit rapport beschrijft het onderzoek naar strategische relaties voor een B&U aannemer, en dan in het bijzonder voor Van Wijnen Oost. Het doel van het aangaan van strategische relaties met leveranciers, is dat leveranciers meedenken met hun productspecifieke kennis, bijdragen eventuele problemen op te lossen en tevens een deel van de projectrisico’s ten aanzien van hun product dragen. De probleemstelling aan de basis van dit onderzoek is als volgt: Hoe kan voor een B&U bouwer met behulp van een inkoop portfoliomodel geanalyseerd worden welk type strategische relaties er met de verschillende leveranciers kan worden aangegaan. Om bovenstaande probleemstelling op te lossen is het CSI-stappenplan (Classificatie, Selectie, Implementatie) ontwikkeld. In dit stappenplan wordt bepaald voor welk product/ dienst het best een strategische relatie kan worden aangegaan, welke leverancier hierbij het meest geschikt is en hoe deze samenwerking geïmplementeerd kan worden. Hieruit volgen de volgende aanbevelingen: Pas het CSI-stappenplan toe voor heel Van Wijnen Oost; Voer het CSI-stappenplan bij Van Wijnen Oost in op bedrijfsniveau en niet op projectniveau; Ga eerst een co-makership aan met één leverancier of onderaannemer; Neem als Van Wijnen Oost het initiatief tot het opzetten van een strategische relatie; Automatiseer de inkoopgegevens voor Van Wijnen Oost uitvoeriger. Het CSI-stappenplan zal voor de hele regio Oost toegepast moeten worden omdat binnen deze regio al veel met dezelfde leveranciers wordt samengewerkt en de geografische spreiding per vestiging bijna gelijk is. Op deze wijze kan de leverancier ook meer omzet toegezegd worden waardoor je als Van Wijnen interessanter voor een leverancier bent. Het invoeren van dit CSI-stappenplan zal moeten gebeuren op bedrijfsniveau omdat strategische relaties erop gericht zijn over projecten heen te kijken. Bij een strategische relatie wordt namelijk naar de lange termijn gekeken. Een co-makership is bij Van Wijnen Oost nog niet eerder toegepast waardoor er geen ervaring mee is. Aanbevolen wordt daarom ook niet gelijk verschillende strategische relaties aan te gaan maar eerst ervaring op te doen met slechts één strategische relatie. Leveranciers stellen het in de huidige slechte financiële tijd zeer op prijs dat de aannemer hierbij het initiatief neemt. Hierdoor zal het onderlinge vertrouwen sterk verbeteren. De inkoopgegevens bij Van Wijnen Oost zullen verder geautomatiseerd moeten worden om het CSI-stappenplan effectiever te laten werken. Met de huidige geautomatiseerde gegevens is het namelijk moeilijk om aan de benodigde gegevens voor het CSI-stappenplan te komen. Het opvolgen van de aanbevelingen door Van Wijnen Oost zal leiden tot de opbouw van meerdere strategische relaties. Met behulp van deze relaties kan Van Wijnen Oost beschikken over een grotere productspecifieke kennis waardoor o.a. de faalkosten en risico’s teruggebracht kunnen worden. Vertrouwen dient hierbij wel de basis voor de strategische relatie te zijn. Hiernaast zal het invoeren van het CSI-stappenplan ertoe leiden dat er bij Van Wijnen Oost een formeel inkoopbeleid ontstaat met betrekking tot het aangaan van strategische relaties met leveranciers en onderaannemers.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Van Wijnen
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59263
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page