University of Twente Student Theses

Login

Lokaal protestgedrag: verkenning van protestgedrag in drie Nederlandse gemeenten

Ars, Pascal (2008) Lokaal protestgedrag: verkenning van protestgedrag in drie Nederlandse gemeenten.

[img] PDF
941kB
Abstract:Het doel van het onderzoek is omde kenmerken en effecten van protestgedrag rondomlokale politieke besluitvorming in kaart te brengen. In de literatuur zijn belangrijke aandachtspunten gevonden die zijn gebruikt bij de bestudering van lokaal protestgedrag. Dit zijn met name de organisatie van het protest, de maatschappelijke steun voor het protest, de kenmerken van het besluitvormingsproces en de effecten van protestgedrag. Daarnaast is aandacht besteed aan een aspect van protestgedrag dat in de literatuur niet behandeld wordt, namelijk de beleving van protestgedrag van een drietal actoren: ambtenaren, wethouders en initiatiefnemers van protest. Bij deze laatste groep is ook gekeken naar persoonlijke kenmerken omonder andere de aanleiding tot protestgedrag inzichtelijk te maken. Een vijftal aspecten van protestgedrag zijn dus nader bestudeerd: aanleiding, organisatie, uiting, beleving en effect. Er zijn gegevens verzameld door middel van interviews met open vragenlijsten in drie verschillende gevallen van lokaal protestgedrag. Uit het onderzoek komt naar voren dat initiatiefnemers een aantal gedeelde kenmerken hebben wat betreft leeftijd, opleiding en vrije tijd. Ook is er gedeelde ergernis en wantrouwen ten opzichte van de gemeente. Protestgedrag is ontstaan in gevallen waarin de gemeente een besluit neemt of wil nemen in het kader van een algemeen belang, waarbij burgers een tegengesteld quasi algemeen belang hebben. De organisatie van protestgedrag lijkt afhankelijk van de duur van de zaak. Is deze kort, dan is er sprake van een ad hoc organisatie met praktische taakverdeling. Duurt het langer, dan is een klassieke organisatiestructuur aanwezig. Dit onderscheid gaat gepaard met verschillen in omvang, betrokkenheid van leden, hulpmiddelen en hulpbronnen van een organisatie. Het is lastig gebleken de maatschappelijke steun voor protesten te meten met de gekozen variabelen: de omvang en mate van media aandacht en de aanwezigheid van tegenstand van private organisaties. Wel lijkt er samenhang te zijn tussen de omvang van protestacties, media aandacht en de aanwezigheid van tegengestelde belangen. Hieraan wordt echter geen uitspraak over maatschappelijke steun verbonden. De beleving van het protestgedrag door de actoren vertoont categoriewijs enkele interessante overeenkomsten en verschillen. Zo vinden zowel ambtenaren als wethouders protestgedrag in geen geval representatief, maar over de media oordelen wethouders in alle gevallen anders dan ambtenaren, die hierover unaniempositief zijn. De reactie van de gemeente op protesten wordt door initiatiefnemers niet zo positief beoordeeld, tenzij het de gemeente is gelukt duidelijk te maken aan de protestgroep dat ze het protest serieus neemt. Enkele aspecten van de beleving van protestgedrag kunnen gekoppeld worden aan de doelbereiking van protesten. Zo lijkt de kans op doelbereiking van de protestgroep groter te worden als wethouders en ambtenaren positief zijn over het democratisch gehalte van het proces dat de initiatiefnemers van een protestgroep hebben doorlopen. Ook lijkt zelfs een heel beperkte mate van politieke steun voor protesten een belangrijke factor te spelen in het bereiken van de doelstellingen van de protestgroep. De conclusies zijn op basis van een beperkt aantal cases en daaromwordt verder onderzoek noodzakelijk geacht omde voorlopige bevindingen te toetsen en de vragen die tijdens het onderzoek naar boven zijn gekomen te beantwoorden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59269
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page