University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie "Scoren door Scholing"

Jonkman, Paulien (2008) Evaluatie "Scoren door Scholing".

[img] PDF
342kB
Abstract:In 2005 is gestart met het project “Scoren door Scholing”. Een project waarbij jongeren, die voortijdig de school hebben verlaten, door sociale activering en scholing worden begeleid naar school of werk. Dit project maakt onderdeel uit van “Scoren in de Wijk”. Een initiatief van de gemeente Hengelo en FC Twente om de leefbaarheid in de wijk Berflo Es in Hengelo te verbeteren. Dit rapport geeft de resultaten van een uitgevoerd evaluatieonderzoek naar het project “Scoren door Scholing”. De volgende onderzoeksvraag wordt beantwoord: In welke mate is het project “scoren door scholing” een succes (op het gebied van uitstroom, duurzaamheid van de uitstroom en klanttevredenheid) en waardoor wordt de mate van succes verklaard?. Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is op verschillende manieren informatie verzameld. Voor informatie over de doelbereiking is gebruik gemaakt van bestaande beleidsplannen en interviews met de docenten. Voor informatie over de uitstroom, duurzaamheid van de uitstroom en de klanttevredenheid is gebruik gemaakt van een tweetal vragenlijsten. De eerste vragenlijst is voorgelegd aan jongeren die in juni 2008 deelnamen aan het project. De tweede vragenlijst is voorgelegd aan jongeren die het project tussen 2005 en 2007 hebben gevolgd. Op het gebied van de doelbereiking kan er worden geconcludeerd dat de uitvoering op een aantal punten verschilt van het opgestelde beleid. Deze veranderingen zijn te verklaren door een veranderende doelgroep. Er komen steeds meer probleemjongeren bij het project terecht waardoor het programma continu moet worden aangepast. Bij de uitstroom blijkt dat vrijwel alle jongeren na het project uitstromen naar school of werk. Het feit dat er steeds meer probleemjongeren bij het project terecht komen, leidt niet tot een grotere uitstroom naar de hulpverlening. De duurzaamheid van de uitstroom wordt naast pure uitstroomcijfers bepaald door het optreden van een gedragsverandering. Er kan geen sprake zijn van een duurzame uitstroom wanneer er geen gedragsverandering plaatsvindt. Op basis van de pure uitstroomcijfers kan er worden geconcludeerd dat er sprake is van een duurzame uitstroom. Vrijwel alle jongeren gaan na een jaar nog steeds naar school of werk. Kijkend naar de antwoorden in de vragenlijsten kan er voorzichtig worden geconcludeerd dat er sprake is van een gedragsverandering. Dit kunnen we niet met honderd procent zekerheid zeggen, omdat de jongeren sociaal wenselijke antwoorden kunnen geven. Tot slot kan er nog worden gekeken naar de klanttevredenheid. Daaruit blijkt dat de jongeren erg tevreden zijn over het project. Factoren die door de docenten worden aangemerkt als succesvol, worden door de jongeren beaamd. Terugkomend op de onderzoeksvraag kunnen we concluderen dat we te maken hebben met een succesvol project. Het project wordt anders uitgevoerd dan oorspronkelijk is bedoeld, maar dit leidt niet tot een mindere mate van doelbereiking. We kunnen dan ook zeggen dat de uitvoering in deze vorm leidt tot een succesvol project. We zien dat op gebied van uitstroom, duurzaamheid van de uitstroom en klanttevredenheid sprake is van een succes. Het gevonden resultaat wordt bereikt door het gevoerde beleid. Er kan aannemelijk worden gemaakt, op basis van gevonden succesfactoren in de literatuur, dat het resultaat is toe te wijzen aan het gevoerde beleid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59272
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page