University of Twente Student Theses

Login

L'Oreal, Lanceren voor succes: succes- en faalfactoren bij de lancering van producten bij L'Oreal Nederland

Franken, Thijs (2008) L'Oreal, Lanceren voor succes: succes- en faalfactoren bij de lancering van producten bij L'Oreal Nederland.

[img] PDF
487kB
Abstract:verschillende bronnen zoals tijd en geld. Door de grote hoeveelheid lanceringen en de grote bedragen die er doorgaans mee gepaard gaan is het interessant om de kans op een succesvolle lancering te vergroten. Meer inzicht in de achterliggende redenen dat een productlancering al dan niet succesvol is verlopen zou de kans op een hogere succesratio mogelijk kunnen vergroten. De centrale vraag hierbij is: Op welke aspecten kunnen de productlancerin worden? Conclusies In grote lijnen verloopt het productlanceringsproces bij de diverse merken nagenoeg gelijk. Op dit moment wordt de lancering van een product besloten op basis van parate kennis van de Nederla Internationaal. Dit deel van het proces wordt voornamelijk ingevuld door de afdeling marketing en de divisiedirecteur. e kwantitatief van aard zijn. Met name marktaandeel in omzet en afzet worden veel gebruikt. Financiële maatstaven worden op productniveau wel gebruikt, maar in mindere mate. Vanuit het management is deze groep indicatoren van belang, en men zou graag zien dat hier meer aandacht aan besteed zou worden. Voor de onderzochte cases is er echter geen eenduidige doelstelling vastgesteld waardoor het oordeel over succes mogelijk gekleurd is. De case studies hebben laten zien dat de onsuccesvolle cases op meerdere succesfactoren onderscheiden van de succesvolle case. De betrokkenheid van het management was gering, de marktoriëntatie beperkter en als onderdeel van de projectdoelstellingen was de positionering niet sterk. Hiermee ontbrak het aan voldoende kracht om deze producten succesvol te laten zijn. Age Re- Perfect Pro-Calcium, het succesvolle product, scoort nagenoeg positief op alle onderzochte (sub)factoren. Factoren die onderling invloed op elkaar uitoefenen. Voor de keuze gemaakt wordt om een product te lanceren zullen deze factoren goed onderzocht moeten worden. Het proces voorafgaand aan de go/no go beslissing krijgt daarmee een belangrijke rol in het succes van een lancering. Aanbevelingen ceringsproces kan verbeteren zijn er een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die voornamelijk betrekking hebben op het proces voor de beslissing om een product te lanceren. Dit zijn: - Vooraf vastleggen en duidelijk communiceren en kwantificeren van de succesindicatoren. Dit schept duidelijkheid over de verwachtingen van een product en over het daadwerkelijke resultaat. - Vooraf marktonderzoek uitvoeren en de relevantie voor de Nederlandse markt van het internationale marketingonderzoek inschatten. Category Management is hiervoor de aangewezen afdeling en zal vroeg in het proces betrokken moeten worden. - Accountmanagers betrekken in het proces om informatie over de wensen van hun klanten teneinde inzicht te krijgen naar de vraag vanuit het verkoopkanaal en het vergroten van het vertrouwen in nieuwe lanceringen. - Het beschikbaar stellen van bronnen door het management bij de beslissing om een product te lanceren, waarmee indirect vertrouwen wordt uitgesproken. Beperkte bronnen en een gebrek aan vertrouwen ondermijnt de kansen op succes.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
L'Oreal Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59333
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page