University of Twente Student Theses

Login

Voorkeurshouding bij zuigelingen: analyse van de knelpunten voor professionals bij preventie, vroegsignalering & aanpak van voorkeurshouding bij zuigelingen

Jong, Nienke de (2009) Voorkeurshouding bij zuigelingen: analyse van de knelpunten voor professionals bij preventie, vroegsignalering & aanpak van voorkeurshouding bij zuigelingen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding: In Nederland heeft (in 2001) 12,2% van de kinderen onder de leeftijd van 7 maanden een voorkeurshouding (VKH). De prevalentie van VKH is de laatste 10-15 jaar gestegen. Dit lijkt vooral samen te hangen met de succesvolle activiteiten ter preventie van wiegendood. Het bestaan van een VKH vergroot het risico op het ontstaan van deformatieve plagiocephalie (DP). Om de stijgende prevalentie cijfers tegen te gaan kwam ZonMw in het voorjaar van 2008 met een oproep tot het ontwikkelen van een richtlijn voor plagiocephalie. TNO Kwaliteit van Leven gaat deze opdracht uitvoeren. In dit onderzoek wordt een analyse uitgevoerd van de knelpunten waar professionals in de keten van zorg voor zuigelingen mee te maken krijgen. De daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen zullen in de toekomstige richtlijn worden beantwoord. - Doel: Vaststellen van de knelpunten voor professionals bij preventie, vroegsignalering & aanpak van voorkeurshouding bij zuigelingen. - Opzet: Kwalitatief en descriptief. - Methode: Ten eerste werd een literatuur onderzoek uitgevoerd. Vervolgens werd een inhoudsanalyse van 18 bestaande protocollen over dit onderwerp uitgevoerd. Eerst met behulp van het AGREEinstrument en daarna met behulp van een schema dat voor dit onderzoek opgesteld is op basis van het literatuuronderzoek. Ook werd een inhoudsanalyse uitgevoerd van 24 bestaande folders over dit onderwerp. Dit gebeurde met een schema dat voor dit onderzoek opgesteld is op basis van het literatuuronderzoek. Daarna werden 21 interviews gehouden met ouders van zuigelingen. Ten slotte werd een focusgroep onderzoek uitgevoerd met de belangrijkste professionals in de keten van zorg voor zuigelingen met een voorkeurshouding: 3 JGZ-artsen, 3 JGZ-verpleegkundigen, 2 kinderfysiotherapeuten, 1 manueel therapeut, 2 kraamverzorgenden en 2 verloskundigen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59397
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page