University of Twente Student Theses

Login

Asfaltwegenbouw, op weg naar professionalisering : op basis van mechanische eigenschappen het bepalen van temperatuur‐ en -tijdsvensters voor het verdichten van Nederlandse asfaltmengsels

Bijleveld, F.R. (2010) Asfaltwegenbouw, op weg naar professionalisering : op basis van mechanische eigenschappen het bepalen van temperatuur‐ en -tijdsvensters voor het verdichten van Nederlandse asfaltmengsels.

[img] PDF
5MB
Abstract:Op dit moment zijn er een aantal belangrijke veranderingen gaande in de wegenbouw waardoor de werkvelden van opdrachtgevers en opdrachtnemers veranderen. De opdrachtgever blijkt zich te concentreren op haar kerntaken (besturen en exploiteren) en de opdrachtnemer maakt het ontwerp en voert het uit, waarbij de opdrachtnemer meer afgerekend wordt op de kwaliteit die wordt geleverd. Naar aanleiding van deze veranderingen heeft APSARi (werkgroep geïnitieerd vanuit de Universiteit Twente) in een studie geconcludeerd dat een verdere professionalisering van de asfaltwegenbouw nodig is om in te spelen op de veranderingen in de markt en dat het asfaltverwerkingsproces hierin een belangrijke component is. Tijdens dit productieproces op de weg zelf ligt, onder minder gunstige omstandigheden, de verdichting van het asfaltmengsel onder druk, zodat het te verwachten resultaat soms onzeker is. Het is daarom van belang om naar een methodegerichte manier van werken te streven, zodat ook onder minder gunstige omstandigheden zonder veel risico gewerkt kan worden en de asfaltondernemer zelflerend wordt. Binnen dit verdichtingsproces lijkt de temperatuur waarop het asfaltmengsel verdicht wordt, belangrijk te zijn voor de eindkwaliteit van de asfaltverharding. Het idee bestaat dat er een venster van temperaturen is, en dus een tijdsvenster, waarop, met een hoge mate van waarschijnlijkheid, de beoogde mengseleigenschappen uit het ontwerp 100% bereikt kunnen worden. Het doel van dít onderzoek is dan ook ‘het ontwikkelen van een procedure om de temperatuur‐ en tijdsvensters voor het verdichten van Nederlandse asfaltmengsels te kunnen bepalen’.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Ooms Nederland Holding bv
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59418
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page