University of Twente Student Theses

Login

Work meaning van de rijksambtenaar : een studie naar de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen en de consequenties hiervan voor hun leerbehoeften

Bosman, A.T. (2009) Work meaning van de rijksambtenaar : een studie naar de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen en de consequenties hiervan voor hun leerbehoeften.

[img] PDF
209kB
Abstract:In dit onderzoek staat de work meaning van rijksambtenaren centraal. Work meaning staat letterlijk voor de betekenis die mensen aan hun werk verlenen. Uit de literatuur komen verschillende intrinsieke en extrinsieke factoren naar voren die een invloed kunnen hebben op de work meaning. In dit onderzoek wordt de invloed van de perceived external prestige en de interacties die mensen gedurende hun werkzaamheden hebben op de work meaning onderzocht. Ook wordt er gekeken welke rol job crafting speelt bij de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen. Het onderzoek is verricht als voorbereiding op het promotieonderzoek van Guido Rijnja naar hoe rijksambtenaren omgaan met publieksreacties. Daarnaast is de veronderstelling dat de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen consequenties heeft voor hun leerbehoeften. Dit maakt het onderzoek relevant voor de Academie voor Overheidscommunicatie. Om het bovenstaande te onderzoeken zijn er 32 semi gestructureerde interviews afgenomen bij rijksambtenaren van 4 ministeries en 4 uitvoerende diensten. Deze interviews zijn vervolgens letterlijk uitgeschreven. Voor de analyse zijn er labels toegekend en zijn de interviews met behulp van een schema gecodeerd. Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat de perceived external prestige deels van invloed is op de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen. Niet alle rijksambtenaren benoemen dit expliciet, maar er komen wel een aantal strategieën naar voren die rijksambtenaren gebruiken om met dit beeld van buitenstaanders om te gaan. De interacties die rijksambtenaren gedurende hun werkzaamheden hebben blijken een grote invloed te hebben op de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen: de contacten met collega’s en interne en externe waardering hebben vaak een positieve invloed op de work meaning. De bureaucratie heeft echter vaak een negatieve invloed op de work meaning van rijksambtenaren. Uit het onderzoek komen drie deelgebieden naar voren die betrekking hebben op de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk geven: het maatschappelijk belang, het politieke spel en de bureaucratie. Tussen deze drie deelgebieden lijken soms ook spanningen te ontstaan. De resultaten van het onderzoek laten verder zien dat job crafting een rol speelt bij de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen. Dit uit zich in drie vormen van job crafting: cognitieve crafting, relationele crafting en taak crafting. Rijksambtenaren vertonen job crafting gedrag om om te gaan met moeilijke situaties of om het werk voor zichzelf plezieriger te maken. Bij de gesprekken met de rijksambtenaren over de betekenis die zij aan hun werk verlenen kwamen verschillende leerbehoeften naar voren. Zo geven de rijksambtenaren aan moeite te hebben met het verkrijgen van belangstelling voor hun beleidsonderwerp, omgaan met de media, het aan elkaar knopen van verschillende belangen, het omgaan met weerstand, het op een juiste manier adviseren van de minister en de omgang met het interne en het politieke spel. Tevens komt naar voren dat bij veel rijksambtenaren de neiging bestaat om moeilijke taken af te schuiven naar meer ervaren collega’s. De sleutel ligt hierbij dus in de senioriteit. Naast het onderzoeksmodel blijkt er nog een andere belangrijke factor een rol te spelen bij de betekenis die rijksambtenaren aan hun werk verlenen, namelijk hoe rijksambtenaren zelf tegen buitenstaanders aankijken. Aanbevolen wordt om hier verder onderzoek naar te doen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Ministerie van Algemene Zaken
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59490
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page