University of Twente Student Theses

Login

Verschillen in het ongezonde lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren in Nederland

Bos, A. (2010) Verschillen in het ongezonde lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren in Nederland.

[img] PDF
304kB
Abstract:Tegenwoordig bestaat er een grote focus op slank zijn en lijnen. Ook vanuit de media en de overheid komen steeds meer geluiden dat mensen moeten afslanken en gezonder moeten gaan leven. Uiteraard is dit goed voor de gezondheid van veel mensen, maar wat uit onderzoek van TNO blijkt, is dat veel jonge meiden ook erg op de lijn letten. Het probleem hierbij is dat veel meiden slanker willen worden en willen afvallen terwijl ze een normaal gewicht hebben. Veel jongeren gebruiken daarbij ongezonde methodes van afvallen. Het beeld dat nu heerst, is dat vooral blanke autochtone meisjes aan de lijn zijn. Echter is het heel onduidelijk of jongeren vanuit andere culturele achtergronden ook moeite hebben met het gewicht en met lijnen. Vanuit verschillende onderzoeken uit andere landen blijkt dat ‘allochtone’ jongeren vatbaar zijn om meegetrokken te worden in het westerse ideaalbeeld om slank te zijn en gaan daardoor lijnen. In Nederland en Europa is hierover nog weinig bekend. Belangrijk is dat dit wel duidelijk wordt. Dit onderzoek brengt in kaart welke factoren leiden tot (ongezond) lijngedrag bij jongeren en wat de culturele verschillen zijn. De onderzoeksvraag waarop in dit onderzoek een antwoord op wordt gezocht is: Bestaan er verschillen wat betreft ongezond lijngedrag tussen allochtone en autochtone jongeren? Het onderzoek is uitgevoerd bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. De respondenten zijn geworven via online vragenlijsten en het afnemen van vragenlijsten op straat. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van de Theory of Planned Behaviour. Vragen werden gesteld over attitude, sociale invloed, eigen effectiviteit, achtergrondkenmerken, intentie en uitgevoerd lijngedrag. Er was een respons van 163 vragenlijsten ingevuld door jongens en meisjes. Door de scheve verdeling geslacht en etniciteit, zijn de jongens weg gelaten uit het onderzoek. In totaal waren er 128 vragenlijsten die konden worden gebruikt voor de analyse, waarvan 102 vragenlijsten ingevuld door autochtone meiden en 26 vragenlijsten ingevuld door allochtone meiden. De gemiddelde leeftijd van de meiden lag rond de 15 jaar. De helft van de meiden heeft regelmatig gezonde lijnmethoden gebruikt. 45% van de meiden heeft vaak ongezonde lijnmethoden gebruikt. En 14 procent van de meiden heeft wel eens gebruik gemaakt van extreme lijnmethoden. Er zijn weinig verschillen gevonden op de TPB-constructen tussen autochtone en allochtone meiden. Enkel zelfvertrouwen gaf een significant verschil aan. Autochtone meiden hebben minder zelfvertrouwen dan allochtone meiden. Etniciteit bleek verder ook geen invloed te hebben in het model van de TPB. De intentie en het lijngedrag bleken moeilijk te verklaren aan de hand van de TPB. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de niet-normale verdeling in autochtone en allochtone meiden, invloed van één of meerdere selectie biassen, of door invloed van distale factoren. Belangrijke variabelen die uit de analyses naar voren kwamen, waren de positieve uitkomstverwachtingen van slank zijn, sociale druk, zelfvertrouwen en gewenste gewichtsafname.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59492
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page