University of Twente Student Theses

Login

Hoe werkt de Twentse student? : een onderzoek naar de mogelijkheden om hoogopgeleiden te behouden voor de Twentse arbeidsmarkt

Groothuis, E.M. (2008) Hoe werkt de Twentse student? : een onderzoek naar de mogelijkheden om hoogopgeleiden te behouden voor de Twentse arbeidsmarkt.

[img] PDF
991kB
Abstract:De regio is als schaalniveau steeds belangrijker geworden in de huidige kennissamenleving als het gaat om innovatieprocessen en kennisontwikkeling. Hoogopgeleiden (HBO/WO geschoold) zijn hierin dan ook onmisbaar. Bepaalde gebieden, zoals de regio Twente, hebben te kampen met een zogenaamde ‘brain drain’: hoogopgeleiden trekken in groten getale weg naar andere gebieden. Twente biedt goede onderwijsfaciliteiten op hoog niveau. Dit trekt veel studenten aan, maar kort na hun studie verlaten zij de regio om elders een baan aan te nemen. Dit verschijnsel heeft negatieve gevolgen voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de regio en daarmee ook voor diens concurrentiepositie ten opzichte van andere regio’s. In Nederland lijkt het westen van het land de grootste trekpleister te zijn. Hier zijn veel bedrijven gevestigd die bekend zijn door hun sterke merken. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het vertrekken van hoogopgeleiden richting deze regio’s. Maar ook aan andere regio’s verliest Twente haar hoogopgeleiden. Vraagstelling De vraag is nu hoe Twente er in kan slagen meer hoogopgeleiden, die reeds in Twente studeren, te behouden voor de regio. Vele onderzoeken naar het fenomeen ‘brain drain’ zijn gericht op beleidsmaatregelen en vanuit de optiek van het bedrijfsleven en de overheid. Dit onderzoek benadert de situatie daarentegen vanuit de optiek van de hoogopgeleide student. Deze vormt immers het innovatiepotentieel van de regio. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de wensen, behoeften en andere factoren die een rol spelen in de besluitvorming in kaart te brengen. Aan de hand daarvan kan de rol van communicatie in het oplossingstraject van de brain drain in Twente worden gedefinieerd. Voor het onderzoek zijn de volgende vragen geformuleerd: Wat zijn de factoren die samenhangen met de brain drain in Twente en wat is de invloed van sterke merken in het aantrekken van hoogopgeleiden ten tijde van een brain drain? • Welke factoren spelen een rol in het besluitvormingsproces van hoogopgeleide studenten, die in Twente studeren, om na het afronden van hun studie al dan niet in Twente de arbeidsmarkt op te gaan? • Welke voordelen ondervinden bedrijven die in het bezit zijn van een sterk merk in het aantrekken van hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt?
Item Type:Essay (Master)
Clients:
SIR communicatiemanagement
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59500
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page