University of Twente Student Theses

Login

Isala klinieken Zwolle : de functionaliteit van interne en externe ziekenhuismedia

Kerkmeijer, C.B.M. (2009) Isala klinieken Zwolle : de functionaliteit van interne en externe ziekenhuismedia.

[img] PDF
5MB
[img] Microsoft Word
1MB
Abstract:Ongeveer een jaar geleden zijn er bij de Isala klinieken te Zwolle vier ‘nieuwe’ publicaties tot stand gekomen, waaronder twee interne publicaties voor het personeel, Isala Pulse en Iris (intranet). Daarnaast zijn er twee externe publicaties, Isala Mare voor patiënten en bezoekers en Beter Nieuws voor omwonenden. De redacties van deze publicaties zijn benieuwd naar de effectiviteit van deze ‘nieuwe’ publicaties. De vraag die hierbij naar voren komt is: ‘Draagt de inhoud van de publicaties (Isala Pulse, Iris, Isala Mare en Beter Nieuws) bij aan het behalen van de doelen van deze vier publicaties en komen deze doelen overeen met de wensen van de lezer?’ De onderzoeksmethoden die gebruikt worden om deze vraag te beantwoorden, zijn de functionele analyse en de plus en minmethode. De functionele analyse is een onderzoeksmethode, waarbij doelen en doelgroepen centraal staan. Dit is een vorm van expertonderzoek, waarbij wordt gekeken naar de bijdrage die de inhoud van een tekst levert om de doelen van een publicatie te behalen. Met behulp van de functionele analyse kwam voor iedere publicatie naar voren dat de inhoud van een tekst voor een groot deel bijdraagt aan het behalen van de vooraf gestelde doelen (zoals informeren, overtuigen en patiëntenbinding) van de betreffende publicaties. De tweede onderzoeksmethode is de plus en minmethode, een onderzoeksmethode voor tekstevaluatie gezien vanuit het oogpunt van de lezer. Dit is een vorm van lezersonderzoek, waarbij voornamelijk wordt gekeken naar de geschiktheid van de tekst voor de doelgroep. Probleemcategorieën die hierbij centraal staan, zijn: contact, begrip, relevantie, grafisch ontwerp, volledigheid, waardering en acceptatie. Uit de plus en minmethode onder de doelgroep kwam naar voren dat de tekst in alle vier publicaties over het algemeen redelijk geschikt is voor de doelgroep, maar dat er wel enkele aanpassingen dienen te worden gedaan. Zo moeten de interne publicaties bijvoorbeeld focussen op de categorieën volledigheid en begrip en de externe publicaties op contact en grafisch ontwerp. De onderzoeksmethoden die werden gebruikt, leidden tot enkele vragen. De eerste vraag die naar voren kwam, was te kijken of er een verschil waar te nemen was tussen de manier waarop experts en lezers een tekst beoordeelden. Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat experts de tekst op een professionele manier beoordeelden, terwijl de lezers de tekst beoordeelden op een niet-professionele manier. Verder bleek dat de experts en de lezers naar verschillende aspecten in de tekst keken. De lezers, bijvoorbeeld, focusten meer op categorieën als relevantie en volledigheid, dan de experts. Verder is er gekeken of er een verschil bestond tussen het gebruik van de plus en minmethode bij een papieren en een digitale publicatie, waarbij afzender en doelgroep gelijk waren. Hier zijn verrassende resultaten naar voren gekomen. Het meest opvallende was dat er bij de digitale publicatie in verhouding meer opmerkingen zijn geplaatst en dat de respondenten van de digitale publicatie in verhouding meer tijd nodig hadden om de tekst te beoordelen, dan de respondenten van de papieren publicatie. Het huidige onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen: Het grootste probleem van de externe publicaties is hun verspreiding. Een van de aanbevelingen voor de externe publicaties is dat ze hun verspreidingsmethode in overweging moeten nemen, om zo een groter bereik onder de doelgroep te creëren. Het grootste probleem van de interne publicaties heeft betrekking op de inhoud van de publicaties, er werd informatie gemist (bijvoorbeeld kritische noten in de tekst) en de lezers begrepen de tekst en het doel van de tekst vaak niet. Een van de aanbevelingen voor de interne publicaties is dat ze meer aandacht moeten besteden aan de categorieën volledigheid en begrip (bijvoorbeeld door het instellen van een testpersoon, een representatieve persoon uit de doelgroep, die de teksten voor publicatie doorneemt). Verder is het interessant om vervolgonderzoek uit te voeren naar de plus en minmethode bij digitale en papieren publicaties, waarbij doelgroep en afzender gelijk zijn.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Isala klinieken Zwolle
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59506
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page