University of Twente Student Theses

Login

Check, check, dubbelcheck : een kwalitatief onderzoek naar de rol van communicatie bij compliance aan medicatieprotocollen met een dubbelcheckhandeling binnen de Alysis Zorggroep

Lourens, F.A.M. (2008) Check, check, dubbelcheck : een kwalitatief onderzoek naar de rol van communicatie bij compliance aan medicatieprotocollen met een dubbelcheckhandeling binnen de Alysis Zorggroep.

[img] PDF
2MB
Abstract:Bijwerkingen, interacties en medicatiefouten leveren jaarlijks een belangrijke bijdrage aan ongunstige gebeurtenissen die aantoonbaar kwaad veroorzaken aan in het ziekenhuis opgenomen patiënten. Op verschillende wijzen worden er maatregelen getroffen om deze veiligheid te vergroten, en fouten te minimaliseren. Een eerste stap is de standaardisatie van processen door ze te formuleren in de vorm van richtlijnen en protocollen. Een extra maatregel binnen deze veiligheidsregelgeving om de medicatiefouten te minimaliseren is de landelijk verplicht gestelde dubbelcheckhandeling bij risicovolle handelingen. De Alysis Zorggroep, waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd, hanteert een protocol- en procedurebeleid om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en heeft om de patiëntveiligheid te vergroten in de medicatieprotocollen waarin zich risicovolle handelingen bevinden een dubbelcheckhandeling ingevoerd. Naar het protocol- en procedurebeleid is in 2003 binnen Ziekenhuis Rijnstate, onderdeel van de Alysis Zorggroep, door M. Tijkorte een onderzoek verricht naar de verankering van patiëntgerichte protocollen in de organisatie. Naar de opvolging van de dubbelcheckhandeling in de medicatieprotocollen is binnen de Alysis Zorggroep nog geen onderzoek verricht en dit vormt, tezamen met de resultaten van Tijkorte (2003) en de ziekenhuisbrede en landelijke berichtgeving rondom medicatieincidenten, aanleiding voor het Kwaliteitsbureau van de Alysis Zorggroep tot dit onderzoek. Hierbij is de aandacht specifiek gericht op (1) de analyse van het feitelijke compliancegedrag van verpleegkundigen met betrekking tot de medicatieprotocollen met een dubbelcheckhandeling, (2) redenen van afwijken van deze medicatieprotocollen, (3) de manier waarop de verankering van deze patiëntgerichte regelgeving in de organisatie door middel van (communicatieve) interventies verbeterd kan worden, (4) hoe deze interventies geëvalueerd kunnen worden. Onderzoeksopzet Om inzicht te verkrijgen in het feitelijke compliancegedrag en de hierop van invloed zijnde determinanten zijn binnen Ziekenhuis Zevenaar en Rijnstate, interviews en praktijktesten (n=12) afgenomen om data te verwerven. Na de analyse van deze data zijn, op basis van de literatuur, interventiestrategieën geselecteerd welke mogelijk de compliance aan de medicatieprotocollen met een dubbelcheckhandeling kunnen verbeteren. Om na te gaan of deze geselecteerde strategieën haalbaar en uitvoerbaar zijn binnen de Alysis Zorggroep is er een haalbaarheidsanalyse uitgevoerd. Hiervoor zijn met vijf personen uit verschillende disciplines binnen de Zorggroep ongestructeerde interviews gehouden over de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid van de verschillende interventies. Om de acceptatie van de visuele reminderkaart te peilen onder de doelgroep is een groepsdiscussie gehouden met verpleegkundigen (n=12). Vervolgens is er een implementatie- en evaluatieplan ontwikkeld voor een reminderkaart
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Alysis Zorggroep
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59510
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page