University of Twente Student Theses

Login

Zelfcontrole en sociale-beïnvloedingstechnieken : het effect van egodepletie en reciprociteit op compliance

Schmal, A.Y. (2009) Zelfcontrole en sociale-beïnvloedingstechnieken : het effect van egodepletie en reciprociteit op compliance.

[img] PDF
404kB
[img] Microsoft Word
761kB
Abstract:Dit onderzoek toont aan dat zowel reciprociteit (alleen offline) als ego-depletie effect heeft op compliance en dat er mogelijk een interactie-effect bestaat. Indien er een duidelijk effectieve manipulatie uitgevoerd wordt, wat erg lastig lijkt, zouden ego-depletie en reciprociteit elkaar kunnen versterken. In Studie 1 en 2 is de mate van uitputting gemanipuleerd (ego-depletie) waarna de heuristiek (reciprociteit) is toegepast. Hierbij is gebruik gemaakt van cognitieve uitputting met behulp van een uitputtende vragenlijst over het koop- en zoekgedrag in Studie 1 en rekenvragen over goede doelen in Studie 2. Compliance is getest aan de hand van gegeven donaties aan een goed doel in Studie 1 en participatie door middel van drie verzoeken in Studie 2. De manipulatie check in Studie 1 is in de vorm van rekenvragen die binnen zestig seconden moeten worden beantwoord. Uit die test blijkt dat de uitputtende vragenlijst niet het totale gewenste effect van uitputting heeft: De ego-depletie groep scoort alleen slechter op de langere en moeilijkere sommen dan de controlegroep. Er is sprake van een marginaal interactie-effect tussen ego-depletie en reciprociteit in de tegengestelde richting. De mate van uitputting heeft geen effect op compliance, maar reciprociteit heeft wel effect op de mate van compliance (hoogte van het gedoneerde bedrag). Studie 2 borduurt voort op Studie 1 en het doel is een betere manipulatie van uitputting om het effect van uitputting op compliance aan te tonen en dit vindt online plaats. De manipulatie check is in de vorm van de Strooptest, een gevalideerde test. Uit die test blijkt dat juist de controlegroep slechter scoort dan de ego-depletie groep en uiteindelijk dus meer uitgeput is. De nieuwe ego-depletie groep scoort vervolgens beter op compliance (meewerken aan toekomstig onderzoek en achterlaten van het e-mailadres). Ook reageren zij sneller op de verzoeken. De mate van uitputting heeft in Studie 2 dus wel effect op compliance, maar reciprociteit werkt niet in de online omgeving. Het effect van ego-depletie hangt af van het soort verzoek en de moeite die gedaan moet worden bij de verzoeken. Er is geen sprake van een interactie-effect in Studie 2, maar dit is mogelijk te wijten aan de onverwachte effecten van de manipulaties
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59514
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page