University of Twente Student Theses

Login

De balans tussen een menselijke en een zakelijke gedachte : een onderzoek naar de organisatie-identiteit van De Twentse Zorgcentra

Zengerink, B.A. (2009) De balans tussen een menselijke en een zakelijke gedachte : een onderzoek naar de organisatie-identiteit van De Twentse Zorgcentra.

[img] PDF
1MB
Abstract:Sinds de fusie in 2001 heeft de Twentse Zorgcentra een rumoerige tijd achter de rug. Er hebben veel veranderingen binnen de organisatie plaatsgevonden. Momenteel bevindt de organisatie zich in een opbouwende fase. Het managementteam is druk bezig om hun visie en missie uit te dragen naar de medewerkers. Met het uitdragen tracht het managementteam een stap te zetten naar het creëren van een eenduidige organisatie. Dit werkt echter alleen wanneer de visie aansluit op wat de medewerkers in de toekomst als organisatie willen zijn. Op dit moment heeft het managementteam geen concreet beeld van hoe de medewerker de organisatie ziet en wil zien. Het managementteam heeft daarom verzocht om een identiteitsonderzoek uit te voeren. Doel Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de discrepantie tussen de percepties die het managementteam en de medewerkers van de organisatie-identiteit hebben. Uit de onderzoeksliteratuur blijkt namelijk dat wanneer hier discrepantie tussen bestaat, de missie en doelstellingen van de organisatie niet optimaal kunnen worden uitgedragen. Om uiteindelijk grondige en zinnige aanbevelingen te kunnen doen, is het tevens van belang om inzicht te krijgen hoe de organisatie-identiteit tot stand komt. Methode In dit onderzoek zijn er twee methode gebruikt om antwoord op de onderzoeksvragen te vinden. Er zijn in alle gelederen binnen de organisatie allereerst een totaal van 65 semigestructureerde interviews afgenomen. Vervolgens is voor de analyse van de data gebruik gemaakt van de grounded theory benadering. Resultaat Uit de resultaten komt naar voren dat er discrepantie tussen de beelden, die de medewerker en de manager van de gewenste organisatie-identiteit hebben, aanwezig is. Dit verschil blijkt nog niet bij de kernwaarden, die de medewerker en de manager centraal willen zien staan, naar voren te komen. Ze blijken namelijk beiden graag de kernwaarden kwaliteit, betrouwbaarheid en respect binnen de organisatie centraal te zien staan. Het is echter over de invulling van deze kernwaarden op dit moment binnen de organisatie waardoor er verschil in perceptie is. Dit verschil ontstaat doordat de culturen van hen blijken te verschillen. Op de werkvloer is een meer idealistische, zorginhoudelijke cultuur waarbij het proces belangrijker wordt gevonden dan het resultaat en in het management is een meer professionele, taakgerichte cultuur waarbij het, op resultaatgericht, doelbewust werken meer van belang wordt geacht. Uit de resultaten komt naar voren dat de medewerker de organisatie vooral onbetrouwbaar en respectloos vindt en vooral het menselijke karakter binnen de organisatie wil terugzien en de manager vindt de organisatie vooral te zorgzaam en wil vooral kwaliteit, het professionele meer zakelijke karakter, binnen de organisatie terugzien. Naast het cultuurverschil blijken de manier van leidinggeven, werkervaringen in het verleden en heden en het beeld die ze van de externe partijen krijgen, tevens het verschil in de perceptie van de gewenste organisatieidentiteit van de medewerker en de manager te beïnvloeden. Conclusie De discrepantie tussen de beelden van de gewenste organisatie-identiteit van de medewerker en de manager zal opgelost dienen te worden door de culturen meer met elkaar te verweven. De meer zakelijke gedachte van de manager zal met de meer menselijke gedachte van de medewerker in balans dienen te worden gebracht. Voor de medewerker zal de organisatie respectvoller en betrouwbaarder moeten worden en voor de manager professioneler. De meer zakelijke gedachte van de manager moet zich openstellen en zorgen dat de meer menselijke van de medewerker erin verweven wordt. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Hierin moet er een vorm van wederzijds begrip gevonden worden waarbij er een goede samenwerking ontstaat om zodoende voor zowel de medewerker als de manager het een beeld te geven van een organisatie die betrouwbaar, respectvol en kwalitatief goed is. Om dus de discrepantie tussen de percepties van het management en de medewerker van de wenselijke organisatie-identiteit te verkleinen en in balans te brengen, dient de organisatie op een goede manier in te springen op de verschillende culturen die in de organisatie aanwezig zijn, er daarnaast voor te zorgen dat leden geen ervaringen op de werkvloer hebben die indruisen tegen invulling van de gewenste kernwaarden, een manier van leidinggeven wordt bewerkstelligd waarin beide groepen zich kunnen vinden (meer ondersteunend en minder beheersmatig en sturend), een positiever beeld bij haar externe omgeving te creëren en tot slot een middel te vinden om het beeld van het verleden van de organisatie geen rol meer te laten spelen
Item Type:Essay (Master)
Clients:
De Twentse Zorgcentra
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59517
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page