University of Twente Student Theses

Login

Wat beïnvloedt medewerkers in het nemen van verbeterinitiatief?

Wijchgel, F.S. (2009) Wat beïnvloedt medewerkers in het nemen van verbeterinitiatief?

[img] PDF
454kB
[img] Microsoft Word
754kB
Abstract:Verbeterinitiatief, in deze studie gedefinieerd als het identificeren en het uitvoeren of aangeven van mogelijke verbeteringen op het gebied van werkinhoud of werkomstandigheden/-omgeving, bevindt zich in een relatief jong onderzoeksveld. In dit relatief jonge onderzoeksveld is tot op heden nog geen inductief onderzoek uitgevoerd om tot een totaalbeeld te komen van de factoren die verbeterinitiatief beïnvloeden. Deze studie heeft daarom door middel van kwalitatief onderzoek in de praktijk, onder 25 callcenter agents bij een grote callcenter organisatie, gekeken naar de vraag wat mensen in de werkcontext beïnvloedt bij het nemen van verbeterinitiatief. Hierbij is gewerkt volgens de principes van de Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1990). De participanten zijn geobserveerd en bevraagd door middel van semi-gestructureerde interviews. Voor deze interviews is gebruik gemaakt van de Critical Incident Technique (Flanagan, 1954). Aan de hand van de observaties en interviews zijn allereerst vier typen verbeterinitiatief gedefinieerd: (1) het aankaarten van een mogelijke verbetering aangaande werkinhoudelijke zaken bij een leidinggevende, (2) het aankaarten van een mogelijke verbetering aangaande werkomstandigheden/werkomgeving bij een leidinggevende, (3) het zelf verbeteren van eigen werkzaamheden en (4) het zelf verbeteren van werkomstandigheden/werkomgeving. Deze studie heeft verder aangetoond dat verschillende factoren van invloed zijn op de bovengenoemde vier typen verbeterinitiatief. Perceptie van vrijheidsgraden, uitvoering, terugkoppeling, relatie met de leidinggevende, werksfeer, werkplezier, verplichte targets, beloning, toekomstplannen, sociale druk en betrokkenheid zijn allen van invloed op het al dan niet nemen van verbeterinitiatief. Hiernaast is geconstateerd dat een slechte informatievoorziening zorgt dat mensen negatiever in hun werk staan en dat het afnemen van eigenaarschap van een verbeterinitiatief demotiverend werkt. Ook is aangetoond dat respondenten bepaalde doelen nastreven wanneer zij verbeterinitiatief nemen. Het creëren of in stand houden van een positief zelfbeeld, baanbehoud, behouden of verhogen van werkplezier, daadwerkelijk verbeteren van de situatie, zekerheid, eigenbelang, werksfeer verbeteren en collega’s helpen zijn gevonden als doelen van het nemen van verbeterinitiatief. Aan de hand van bovenstaande bevindingen zijn een aantal zaken aanbevolen. Allereerst is het van belang om ervoor te zorgen dat mensen voldoende vrijheidsgraden ervaren om verbeterinitiatief te nemen. Ten tweede is het belangrijk om mensen het gevoel te geven dat er wat gedaan wordt met de initiatieven die zij aandragen. Het is daarom van belang om aangegeven verbeterinitiatieven zo veel mogelijk uit te voeren. Wanneer uitvoering onmogelijk blijkt, is het belangrijk om hier tijdig en duidelijk terugkoppeling over te geven. Gezien het belang van de relatie met de leidinggevende is het belangrijk dat deze terugkoppeling via de directe leidinggevende verloopt.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Cendris Nijmegen
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59519
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page