University of Twente Student Theses

Login

Patiëntenorganisaties en zorgstandaards : een onderzoek naar de rol en houding van patiëntenorganisaties in de dynamische ontwikkeling en structurele verbetering van zorgstandaards voor chronisch zieken

Last, I. (2006) Patiëntenorganisaties en zorgstandaards : een onderzoek naar de rol en houding van patiëntenorganisaties in de dynamische ontwikkeling en structurele verbetering van zorgstandaards voor chronisch zieken.

[img] PDF
1MB
Abstract:In opdracht van economisch onderzoeksbureau NYFER is onderzoek gedaan naar de rol en houding van categoriale patiëntenorganisaties in de ontwikkeling en verbetering van de door NYFER beschreven zorgstandaards voor chronisch zieken. Deze zorgstandaard is een norm die voorschrijft waaraan goede zorg vanuit patiëntenperspectief moet voldoen. Het voorgestelde raamwerk voor deze zorgstandaards heeft NYFER gebaseerd op intensief literatuuronderzoek en ook heeft zij hierbij gebruik gemaakt van het Chronic Care Model van Eduard Wagner, een Amerikaanse epidemioloog. De centrale doelstelling van het hier beschreven onderzoek is het doen van aanbevelingen over de manier waarop patiëntenorganisaties een bijdrage kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling en verbetering van de door NYFER voorgestelde zorgstandaards voor chronisch zieken, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg. De gegevens zijn verzameld door het afnemen van diepte-interviews met woordvoerders van 19 verschillende categoriale patiëntenorganisaties. De gestelde vragen gingen over 1) de mening ten aanzien van de voorgestelde zorgstandaard 2) de mening ten aanzien van de feedbackfunctie van de voorgestelde zorgstandaard en 3) de ervaring met het doen van onderzoek onder de achterban. De resultaten van het hier beschreven onderzoek wijzen uit dat patiëntenorganisaties een zeer positieve houding hebben ten aanzien van de door NYFER voorgestelde zorgstandaard. Zij verwachten dat er zowel bij chronisch zieken als bij patiëntenorganisaties in het algemeen, behoefte is aan de komst van dergelijke normen waaraan goede zorg moet voldoen. Patiëntenorganisaties hebben drie voorwaarden gesteld waarvan sprake moet zijn voor zij willen én kunnen meeweken aan de opzet en ontwikkeling van de standaards, namelijk 1) het krijgen van voldoende ondersteuning (hoofdzakelijk bij het verzamelen van patiëntenervaringen) 2) de aanwezigheid van voldoende commitment en samenwerking tussen de drie betrokken partijen en 3) de aanstelling van een overkoepelend orgaan dat vanaf een centraal niveau de ontwikkeling en verbetering van de standaards coördineert. Patiëntenorganisaties hebben overwegend positieve verwachtingen van de samenwerking met zorgverleners en zorgverzekeraars, hoewel zij enkele twijfels koesteren over de rol en houding van zorgverzekeraars in dit tripartiete overleg. Hoewel de patiëntenorganisaties graag mee willen helpen bij de ontwikkeling en verbetering van de standaards, kunnen zij het niet alleen. Zij hebben geen toereikende ervaring, kennis, inzicht en vaardigheden om structureel patiëntenervaringen te verzamelen. Patiëntenorganisaties vinden de feedbackfunctie een waardevol en onmisbaar sluitstuk van de zorgstandaard, maar er moet aandacht zijn voor organisatorische niveauverschillen tussen de patiëntenorganisaties en daarnaast moeten patiëntenorganisaties – zowel kleine als middelgrote en grote - bij het verzamelen van deze patiëntenervaringen ondersteund worden. Zij willen graag ondersteuning van een onderzoeksbureau en ondersteuning in de vorm van een standaardonderzoeksmethode. Ook helderheid over hun rol in het structureel verzamelen van patiëntenervaringen voor de feedbackfunctie, is noodzakelijk. Betreffende de inhoudelijke basis die het Chronic Care Model heeft gelegd, kan op basis van de onderzoeksresultaten gesteld worden dat het model vanuit patiëntenperspectief geschikt is gebleken als basis voor de voorgestelde zorgstandaard. Het hier beschreven onderzoek levert de wetenschappelijk onderbouwing van het gebruik van vijf van de zes pijlers van het Chronic Care Model voor de inhoudelijke invulling van de in Nederland voorgestelde zorgstandaard voor chronisch zieken.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Nyfer
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59524
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page