University of Twente Student Theses

Login

Binding belangrijk? : een onderzoek naar de binding tussen studenten en Twente en de invloed van binding op migratie

Sprakel, I.J. (2008) Binding belangrijk? : een onderzoek naar de binding tussen studenten en Twente en de invloed van binding op migratie.

[img] PDF
503kB
[img] Microsoft Word
763kB
Abstract:Twente heeft sinds een aantal jaren te kampen met het vertrek van hoger opgeleiden uit de regio die elders hun onderkomen vinden. Het gevolg hiervan is een tekort aan hoogopgeleid personeel op de regionale arbeidsmarkt. Er wordt op allerlei manieren geprobeerd hoogopgeleiden in Twente te houden. Het is tot op heden onbekend in hoeverre de student een band ontwikkelt met Twente en in hoeverre deze band invloed heeft op de gedragsintentie van de student om wel of niet in Twente te blijven. Daarnaast is ook onduidelijk welke variabelen ten grondslag liggen aan deze binding. Om hier inzicht in te krijgen is er onder bijna 1300 studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool Enschede een vragenlijst afgenomen. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: In hoeverre heeft sense of place, bestaand uit place attachment, place identity en place dependence, invloed op de gedragsintentie van studenten om wel of niet in Twente te blijven? Daarnaast zijn er enkele deelvragen geformuleerd die met de hoofdvraag samenhangen: • Is er werkelijk sprake van een brain-drain? • In hoeverre ontwikkelt de student in Twente tijdens zijn of haar studententijd een band met Twente? • Wat zijn belangrijke voorspellers van de binding met Twente? • In hoeverre kan invloed worden uitgeoefend op de mate van binding en gedragsintentie? Het zogenaamde brain-drain probleem zal in de nabije toekomst niet veranderen in een brain-gain. Te veel studenten verlaten Twente na afronding van hun studie. De studenten kunnen in bijna drie gelijke groepen worden verdeeld. Een derde van de studenten is (enigszins) vastbesloten om na afronding van de studie Twente te verlaten. Een ander derde deel van de studenten wil daarentegen (enigszins) wel in Twente blijven. Daarnaast weet het overige derde deel van de studenten nog niet waar zij na hun studie willen wonen en werken. De studentenpopulatie die in Twente zal blijven, bestaat voor het grootste deel uit Saxion-studenten, terwijl de populatie die uit Twente vertrekt vooral uit UT-studenten bestaat. De student heeft of ontwikkelt wel een band met Twente, maar echter geen sterke band. Studenten die van oorsprong uit Twente komen hebben een sterke band met Twente, terwijl studenten die van elders komen een matig sterke band hebben met Twente. Binding, ofwel sense of place, verklaart ruim 40 procent van de gedragsintentie van de student en is daardoor een belangrijke voorspeller voor het wel of niet wegtrekken uit Twente. Kijkend naar de dimensies van sense of place is place attachment (affectief) de grootste voorspeller van gedragsintentie, gevolgd door place dependence (conatief) en place identity (cognitief) . Voorspellers van sense of place op volgorde van sterkte zijn: imago, oorsprong, goal commitment, participatie studiegerelateerd en partner Twente. Deze verklaren ruim 60 procent van de binding die de student met Twente heeft. De sterkste voorspeller van sense of place is het imago van Twente. Hoe positiever het beeld van de student over Twente, hoe meer de student binding ontwikkelt. De op een na sterkste voorspeller is de oorsprong van de student. Studenten afkomstig uit Twente hebben een sterkere band met Twente dan studenten die niet afkomstig zijn uit Twente. Het doel waarmee studenten in Twente komen studeren is erg belangrijk (goal commitment). Wanneer studenten alleen voor hun studie in Twente komen studeren ontwikkelen zij minder een band dan wanneer zij ook deelnemen aan het sociale leven in Twente en dit belangrijk vinden. Daarnaast speelt het participeren in studiegerelateerde activiteiten ook een rol bij het creëren van binding. Echter is deze invloed negatief. Hoe meer de student deelneemt in studiegerelateerde activiteiten, des te minder de student een band opbouwt met Twente. Tenslotte draagt het hebben van een Twentse partner ook bij aan het krijgen van een band met Twente. Om invloed uit te kunnen oefenen op binding en de gedragsintentie van de student worden er enkele aanbevelingen gedaan. Omdat de beeldvorming bij het imago centraal staat is het belangrijk dat studenten een juist en positief beeld krijgen van Twente. Daardoor moet er gedurende tijd die studenten in Twente doorbrengen continue aan het imago worden gewerkt. Gezien de invloed van goal commitment, moet bij de promotie van Enschede als studentenstad niet alleen de nadruk komen te liggen op de te volgen opleidingen aan de onderwijsinstellingen, maar ook het sociale leven in Enschede moet onder de aandacht gebracht worden. Place dependence laat zien dat het beeld van de student op het gebied van werken, wonen en ontspanning invloed heeft op de gedragsintentie. Place dependence op het gebied van werken heeft de meeste invloed op de gedragsintentie gevolgd door place dependence op het gebied van ontspanning en wonen. Het is erg belangrijk dat studenten op de hoogte zijn van de baanmogelijkheden in Twente. Uit de literatuur blijkt namelijk dat de eerste baanmogelijkheden een belangrijk vestigingsmotief is van de student en ook uit dit onderzoek blijkt dat twee derde van de studenten bereid is om in Twente te blijven wanneer zij een goede baan krijgen aangeboden. Uit de literatuur blijkt dat er in Twente een gebrek is aan banen voor hoogopgeleiden, maar de vacatures zijn echter nog niet opgevuld. Het is eventueel mogelijk dat de aangeboden opleidingen in Twente niet optimaal aansluiten op de arbeidsmarkt in Twente. Ook blijkt dat bijna de helft van de studenten geen goed zicht heeft op de baanmogelijkheden in Twente en hierover graag informatie wil ontvangen. Gezien het feit dat de ruime meerderheid van de studenten in de startfase van de studie nog geen concrete plannen heeft en bijna de helft geen voorkeur heeft voor een toekomstige woon- en werkplaats ligt hier de uitdaging om aan hen te laten zien wat Twente te bieden heeft. Door studenten zo vroeg mogelijk te informeren met nadruk op baanmogelijkheden en daarnaast ontspanning- en woonmogelijkheden kan eventueel invloed worden uitgeoefend bij het beslissingsproces. Ook later in de studiefase heeft het nog steeds zin om studenten te informeren over werk-, woon- en ontspanningsmogelijkheden in Twente. Het blijkt namelijk dat ruim een derde van de studenten geen concrete plannen heeft in de laatste fase van de studie en een kwart van de studenten heeft geen voorkeur ontwikkeld voor een toekomstige woon- en werkplaats
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Career Center Twente
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59527
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page