University of Twente Student Theses

Login

Communicatieklimaat, tevredenheid en sociale innovatie : een onderzoek naar de wijze waarop communicatieklimaat en werknemerstevredenheid sociale innovatie in organisaties kunnen bevorderen

Wolff, K. de (2009) Communicatieklimaat, tevredenheid en sociale innovatie : een onderzoek naar de wijze waarop communicatieklimaat en werknemerstevredenheid sociale innovatie in organisaties kunnen bevorderen.

[img] PDF
384kB
Abstract:Innovativiteit is een cruciale factor is bij het verbeteren van organisatieprestaties binnen het bedrijfsleven, want innovaties zijn nodig om de efficiëntie en de effectiviteit van de organisatie te verbeteren. Nederlandse bedrijven excelleren in technologische innovaties en kennisontwikkeling, maar er kan in ons land nog veel verbeteren als het gaat om het benutten van kennis. Sociale innovatie in organisaties is een samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden, het hanteren van innovatieve organisatieprincipes en het realiseren van hoogwaardige arbeidsvormen om zo het concurrentievermogen en de productiviteit van een organisatie te verbeteren. In de huidige literatuur wordt echter nog te weinig stilgestaan bij het sociale aspect van sociale innovatie, terwijl het hier gaat om de inbreng van mensen. Ondanks dat er veel geschreven is over sociale innovatie, is er nog betrekkelijk weinig empirisch onderzoek naar gedaan en al helemaal niet vanuit sociaal wetenschappelijk oogpunt. Met dit onderzoek is hier een aanzet totverandering in gebracht en is antwoord gegeven op de vraag: Op welke manier kunnen communicatieklimaat en werknemerstevredenheid in een organisatie bijdragen aan sociale innovatie? Met analyses op data verkregen uit vragenlijsten die zijn ingevuld door 3007 respondenten, zijn de verbanden onderzocht tussen de verschillende aspecten van communicatieklimaat en werknemerstevredenheid met betrekking tot sociale innovatie principes. Hieruit is naar voren gekomen dat communicatie van groot belang is om medewerkers te laten participeren in het bedrijfsproces en ze te stimuleren en motiveren om mee te denken over slimme werkwijzen. Een belangrijke factor hierbij is open en eerlijke communicatie, zodat zij zich betrokken voelen en weten dat er geen belangrijke informatie voor hen achtergehouden wordt. Daarbij wordt er met informatievoorziening voor gezorgd dat medewerkers overzicht en inzicht krijgen in het gehele bedrijfsproces, zodat zij mee te kunnen denken over de effectiviteit en efficiëntie van de organisatie. Met verbetering van de communicatie ontstaan echter wel verwachtingen bij medewerkers, dit heeft tot gevolg dat zij kritisch zullen zijn zodra niet naar behoren gebeurt. De tevredenheid over communicatie is van groot belang. Communicatie kan dus niet tijdelijk ingezet worden om sociale innovatie te bevorderen. Het moet de norm zijn waarnaar constant gehandeld wordt door iedereen in de organisatie.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59529
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page