University of Twente Student Theses

Login

Toegankelijke teksten op toeslagen.nl? : onderzoek naar de toepassing van richtlijnen voor eenvoudige communicatie op een overheidswebsite

Beek, K. ter (2009) Toegankelijke teksten op toeslagen.nl? : onderzoek naar de toepassing van richtlijnen voor eenvoudige communicatie op een overheidswebsite.

[img] PDF
1MB
Abstract:Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen mensen die grote moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd. Doordat ze niet goed in staat zijn gedrukte of geschreven informatie te gebruiken worden ze beperkt in hun functioneren thuis, op het werk en in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is de communicatie met de overheidsorganisaties. De Belastingdienst is zo’n organisatie. De Belastingdienst communiceert via verschillende kanalen bijvoorbeeld telefonisch, aan de balie of via de website. Centraal tijdens dit onderzoek staat de communicatie via een website, namelijk www.toeslagen.nl. Voor een organisatie als de Belastingdienst is het belangrijk dat de verstrekte informatie op de website voor iedereen toegankelijk is aangezien zij een heterogene doelgroep bedienen. In dit onderzoek zijn diverse oplossingen onderzocht die een bijdrage kunnen leveren aan het toegankelijk maken van een website voor laaggeletterden. Centraal tijdens het onderzoek stond het hertalen van de tekst op de website op basis van richtlijnen voor eenvoudige communicatie. Er is onderzocht welk effect het hertalen heeft, op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de website voor laaggeletterden. Om te voorkomen dat het aanpassen van de website voor deze specifieke doelgroep negatieve gevolgen zou hebben voor de overige gebruikers van de informatie is er ook onderzocht wat het effect van het hertalen heeft op de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid voor geletterden. Naast het hertalen is ook onderzocht wat het effect van een voorleesfunctie en een begrippenlijst is op de toegankelijkheid voor en tevredenheid van laaggeletterden. De voorleesfunctie en begrippenlijst zijn speciaal opgenomen in de website om laaggeletterden te helpen bij het gebruiken en verwerken van de informatie. Dit onderzoek moest uitwijzen of het de doelgroep helpt en hoe het gewaardeerd wordt. Het onderzoek is uitgevoerd onder 37 laaggeletterde en 38 geletterde mensen, 75 in totaal. In het onderzoek is toegankelijkheid gemeten door te kijken naar tekstbegrip. Gebruiksvriendelijkheid is gemeten door te kijken naar efficiëntie, effectiviteit en tevredenheid. De resultaten van het onderzoek laten zien dat er een positief effect is van het hertalen van de tekst op het begrip. In dit onderzoek was het begrip beter in de hertaalde tekstconditie wanneer er lagerniveauvragen werden gesteld. Dit zijn vragen waarbij exacte stukken informatie gevonden moeten worden. Wanneer echter vragen werden gesteld waarbij de respondent informatie moest interpreteren of koppelen aan andere informatie bleek dat het hertalen van de tekst niet van invloed was op de prestaties. Er is in dit onderzoek geen effect op de gebruiksvriendelijkheid vastgesteld. Wel kwam uit de kwalitatieve data naar voren dat geletterden niet altijd een positieve waardering gaven aan de hertaalde tekst. Er werd opgemerkt dat het er kinderachtig uit zag.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59531
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page