University of Twente Student Theses

Login

PEGI & Kijkwijzer, iconen van de mediaclassificatie : evaluatie van de pictogrammen op de classificatielabels voor audiovisuele media in Nederland

Grinsven, M. van (2009) PEGI & Kijkwijzer, iconen van de mediaclassificatie : evaluatie van de pictogrammen op de classificatielabels voor audiovisuele media in Nederland.

[img] PDF
791kB
Abstract:Audiovisuele media kunnen, zeker op kinderen, schadelijke uitwerking hebben. Om te wijzen op deze mogelijke gevaren worden media in Nederland voorzien van een leeftijdsclassificatie en een inhoudsclassificatie die zich vooral richten op kinderen en hun ouders. De inhoudsclassificatie geeft het soort inhoud weer dat voor de schadelijke effecten zou kunnen zorgen. Het fungeert daarmee als een soort verantwoording van de leeftijdsclassificatie. De inhoudsclassificatie wordt aangeduid met een pictogram. Pictogrammen hebben veel voordelen boven tekst, zo vallen ze onder andere beter op, zijn sneller en makkelijker te herkennen en zijn beknopter. Echter, ze hebben ook één groot nadeel; ze worden soms verkeerd of niet begrepen. De classificatiepictogrammen staan veelal op zichzelf en daarmee is het dus van belang dat ze niet verkeerd geïnterpreteerd worden. De eerste onderzoeksvraag in dit onderzoek luidt dan ook als volgt: Wat is de kwaliteit van de Kijkwijzer en PEGI pictogrammen? Kwaliteit staat in dit geval voor de mate waarin de pictogrammen juist geïnterpreteerd worden. Om de interpretatie van de pictogrammen te meten is gebruik gemaakt van zowel een comprehension- als een matchingtest. Dit leidt tot de vraag: Zijn er verschillen tussen de toetsingsmethoden wat betreft de uitkomst op de begripsscore? De comprehensiontest bestond uit een vrije interpretatie opdracht, waarbij de respondent de pictogrammen één voor één te zien kreeg en de bijbehorende betekenis moest geven. De matchingtest bestond uit wederom alle 13 pictogrammen, maar nu had de respondent de keuze uit vier referenten. Om naast de juiste referent nog drie plausibele referenten te vinden, is een focusgroep uitgevoerd. Het laatste deel van het onderzoek was gericht op het in kaart brengen van enkele factoren, waarvan wordt gedacht dat deze mogelijk invloed hebben op het begrip van pictogrammen. Deze factoren zijn: geslacht, leeftijd en mediagebruik. Mediagebruik was onderverdeeld in tv kijken, gamen en computergebruik. Resultaten hebben aangetoond dat over het geheel genomen de kennis van de pictogrammen goed was. Slechts het Kijkwijzer pictogram voor discriminatie en het PEGI pictogram voor seks voldeden, zowel op de comprehension- als op de matchingtest, niet aan de ISO standaard van 67% correcte interpretaties. Geslacht bleek onder iedere conditie de beste voorspeller te zijn van pictogrambegrip. Andere van invloed zijnde factoren waren leeftijd, tv kijken, het interactie-effect leeftijd x gamen en leeftijd x geslacht. De scores op de matchingtest lagen aanzienlijk veel hoger dan op de comprehensiontest. Dit leidt tot de belangrijkste aanbeveling om de pictogrammen gepaard te laten gaan met tekstuele uitleg.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59555
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page