University of Twente Student Theses

Login

Het geheel is meer dan de som der delen : de invloed van gebruiksvriendelijkheid, visuele aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van een website op het succes van een organisatie

Swaak, M.A. (2008) Het geheel is meer dan de som der delen : de invloed van gebruiksvriendelijkheid, visuele aantrekkelijkheid en bruikbaarheid van een website op het succes van een organisatie.

[img] PDF
751kB
Abstract:Het succes van een organisatie wordt steeds meer bepaald door haar website. De elementen van onderzoek in deze studie betreffende de website zijn de gebruiksvriendelijkheid, de visuele aantrekkelijkheid en de bruikbaarheid. De invloed die deze elementen hebben op het vertrouwen in de organisatie is nog niet bekend. Dit onderzoeksrapport probeert te achterhalen of en in welke vorm er gesproken kan worden over invloed van deze elementen op vertrouwen. Daarnaast wordt deze vraag uitgebreid met het begrip intentie. Intentie is een alomvattend begrip en refereert in dit onderzoeksrapport naar de intentie van de klant om de website van een organisatie nogmaals te bezoeken, meerdere aankopen te doen bij een organisatie, de organisatie aan te raden bij vrienden en relaties en om in de toekomst klant te blijven van de organisatie. Of intentie naast vertrouwen beïnvloed wordt door de andere constructen is nog niet bekend, deze onderzoeksstudie besteedt hier aandacht aan. Een tweede aanleiding betreft het begrip gebruiksvriendelijkheid. Gebruiksvriendelijkheid is al jaren door wetenschappers onderzocht, een onderscheid tussen waargenomen en daadwerkelijke gebruiksvriendelijkheid is niet eerder gemaakt, ook niet in relatie tot vertrouwen. Dit onderscheid is in dit onderzoek wel doorgevoerd, om te onderzoeken welke rol de twee vormen van gebruiksvriendelijkheid vertolken binnen het vertrouwen dat de klant heeft in een organisatie. Methode Het onderzoek is uitgevoerd bij de organisatie JR Online te Enschede. Het is van start gegaan met een literatuuronderzoek. Gezien de leemte in de kennis betreffende de verschillende constructen en mogelijke dimensies is een vooronderzoek ingesteld. Het vooronderzoek had tot doel de constructen uit het conceptuele model nader in te kleuren en te operationaliseren. Door middel van interviews onder onafhankelijke respondenten over vijf verschillende websites zijn de definitieve constructen en dimensies vastgesteld. Naar aanleiding van het vooronderzoek is een hoofdonderzoek opgesteld, bestaande uit twee condities. Het hoofdonderzoek is afgenomen onder veertig klanten van de organisatie JR Online. In conditie 1 kregen de respondenten een zoektaak voorgelegd. Deze zoektaak bestond uit opdrachten die de respondent diende te voltooien binnen de website. In conditie 2 kregen de respondenten geen zoektaak voorgelegd. Zij mochten de website verkennen door zelf te bepalen waar opgeklikt en wat bekeken werd. Bij beide condities was het van essentieel belang dat de gedachten gedurende de taak hardop verwoord werden. Op deze wijze zijn de gebruiksvriendelijkheidproblemen, zowel bewust als onbewust aan het licht gekomen en is de daadwerkelijke gebruiksvriendelijkheid van de website gemeten. Aansluitend aan de taak werd de respondent een vragenlijst voorgelegd, waar door middel van een veertigtal stellingen een eindoordeel kon worden gegeven betreffende de gebruiksvriendelijkheid, de visuele aantrekkelijkheid en de bruikbaarheid van de website. Tevens is er in de vragenlijst ingegaan op het vertrouwen van de klant en de intentie
Item Type:Essay (Master)
Clients:
JR Online
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59572
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page