University of Twente Student Theses

Login

Informatiebehoefte over vervolgstudie bij havisten en de rol van studiemotivatie

Kers, L. (2009) Informatiebehoefte over vervolgstudie bij havisten en de rol van studiemotivatie.

[img] PDF
607kB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op de informatiebehoefte over beroep, opleiding, school en stad van scholieren in drie, vier en vijf havo. Saxion Hogescholen heeft aangegeven graag inzicht te willen in de informatiebehoefte tijdens het studiekeuzeproces. De online vragenlijst is ingevuld door 447 havisten van zes middelbare scholen in het oosten van Nederland. Het studiekeuzeproces kan op twee manieren worden opgevat, namelijk als het maken van keuzes, maar ook als een motivatie tot het volgen van een opleiding. De Theorie van het Geplande Gedrag is gebruikt om vast te stellen welke determinanten, die de motivatie beïnvloeden, invloed hebben op de informatiebehoefte over een beroep, opleiding, school en stad. Daarnaast is gemeten welke informatie havisten graag ontvangen over een beroep, opleiding, school en stad en aan welke communicatiemiddelen zij de voorkeur geven. Gebleken is dat de motivatie tot het volgen van een hbo-opleiding invloed heeft op de eerder genoemde informatiebehoefte. De motivatie is gemeten met behulp van een aantal aspecten. Allereerst zijn er de instrumentele en expressieve eisen die worden gesteld aan een vervolgopleiding. De instrumentele eisen meten in welke mate de scholier een opleiding ziet als een middel om een beroep uit te kunnen oefenen. De expressieve eisen meten in hoeverre de scholier een studie als doel op zich ziet. Beide eisen scoren erg hoog. Ten tweede is er de ingeschatte invloed van de sociale omgeving, waarbij is gebleken dat de ouders, decanen en vrienden de meeste invloed op het studiekeuzeproces hebben. Tot slot is er de ingeschatte mogelijkheid om een studie af te ronden. Deze heeft weinig invloed op de motivatie. Havisten hebben voornamelijk behoefte aan informatie over een beroep en een opleiding en minder aan informatie over een school en stad. Scholieren maken veelal eerst de keuze voor een branche, vervolgens voor een opleiding en als laatste voor een school of stad. Zij willen voornamelijk persoonlijke informatie via de eigen school en hogeschool. Ook aan schriftelijke informatie in de vorm van een brochure of website is behoefte
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59583
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page