University of Twente Student Theses

Login

De complexiteit van het verschijnsel eenzaamheid : een onderzoek naar de risicogroepen en interventiemogelijkheden voor eenzaamheid in Utrecht

Vleems, R. (2009) De complexiteit van het verschijnsel eenzaamheid : een onderzoek naar de risicogroepen en interventiemogelijkheden voor eenzaamheid in Utrecht.

[img] PDF
584kB
Abstract:Achtergrond: Het onderwerp eenzaamheid is een belangrijk agendapunt binnen de gemeente Utrecht. Hoge eenzaamheidscijfers zijn aanleiding geweest opdracht te geven een aanpak eenzaamheid te ontwikkelen en deze als pilot uit te voeren in de wijk Noordwest in Utrecht. Van de Utrechtse bevolking is 26% matig eenzaam en 7% ernstig eenzaam. De wijk Noordwest kent significant meer ernstig eenzamen dan Utrecht (9%). Om vat te krijgen op het onderwerp eenzaamheid, is het wenselijk te weten onder welke groepen eenzaamheid vooral optreedt. Methoden: Om risicogroepen voor eenzaamheid te duiden zijn drie methoden gebruikt: 1) univariate toetsing (χ2- toets, p < 0,05), 2) multivariate logistische regressieanalyse (stepwise forward methode met p < 0,05 en 95%-betrouwbaarheidsinterval), 3) interviews met professionals. De uitkomsten van deze analyses zijn naast bevindingen uit de literatuur gelegd. Resultaten: De univariate analyse laat zien dat bijna alle getoetste factoren samenhangen met eenzaamheid. Factoren die onafhankelijk bijdragen aan ernstige eenzaamheid zijn: stemmingsproblemen, angst, scheiding/weduwstaat, een lage buurtcohesie, moeite met rondkomen, en ontevredenheid met de woning. Verder komt duidelijk naar voren dat eenzaamheid al vanaf middelbare leeftijd een serieus probleem is. Professionals bevestigen de uitkomsten van de univariate analyses, maar noemen aanvullend persoonskenmerken en maatschappelijke factoren. Conclusie: Eenzaamheid is een complex verschijnsel dat met veel factoren samenhangt. Dit onderzoek brengt risicogroepen voor eenzaamheid naar voren, die een hulpmiddel vormen bij de opsporing van eenzame mensen. Verder worden interventiestrategieën besproken en worden vraagtekens gezet bij de wijze waarop eenzaamheid gemeten is
Item Type:Essay (Master)
Clients:
GG&GD Utrecht
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59593
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page