University of Twente Student Theses

Login

Lijngedrag : verschillen tussen jongens en meisjes en de invloed van sensation seeking

Haarman, T.T.A. (2008) Lijngedrag : verschillen tussen jongens en meisjes en de invloed van sensation seeking.

[img] PDF
381kB
Abstract:Dit is een onderzoek naar lijngedrag onder jongeren. Er is onderzocht of er verschillen tussen jongens en meisjes zijn bij lijngedrag en welke invloed sensation seeking heeft hierbij. Deze vragenlijst is gebaseerd op een tweetal veelgebruikte modellen om gezondheidsgedrag te voorspellen, namelijk de theory of planned behavior en de sociale cognitive theory. In dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen beantwoord: -Waar verschillen jongens en meisjes met betrekking tot lijngedrag in de determinanten attitude, sociale norm, self-efficacy, Sociale zelfredzaamheid en sensation seeking? -Bestaan er, direct of indirect door de andere determinanten, correlaties tussen sensation seeking en lijngedrag? -In hoeverre kunnen deze determinanten lijngedrag voorspellen en kan dit lijngedrag beter voorspeld worden bij jongens of meisjes? -Spelen bij jongens andere determinanten dan bij meisjes een rol als het gaat om voorspellen van lijngedrag? Er is een survey afgenomen onder scholieren met leeftijden tussen de 12 en de 19 jaar. Er is hierbij klassikaal een vragenlijst afgenomen op een drietal scholen in Twente. Deze vragenlijst is op de computer afgenomen door middel van een webpagina op internet. In totaal hebben 738 jongeren meegedaan met dit onderzoek waarvan 339 jongens en 399 meisjes. De mate van lijngedrag is voor de analyse gecategoriseerd in niet lijnen, gezond lijnen, ongezond lijnen en extreem lijnen. De resultaten gaven aan dat een groot deel van de jongeren (ruim 55 procent van de jongens en bijna 82 procent van de meisjes) wel eens aan de lijn deed, en dat bijna een derde van de jongens en ruim de helft van de meisjes dit op ongezonde wijze doet. Sensation seeking bleek voor het lijngedrag zeer weinig invloed en geen voorspellende waarde te hebben. Ook met de andere determinanten voor lijngedrag correleert sensation seeking niet. Bij meisjes bleken vooral attitude en self-efficacy belangrijk te zijn om lijngedrag te voorspellen. Bij jongens waren attitude en self-efficacy ook belangrijk maar hier was ook sociale norm een belangrijke voorspeller. De belangrijkste voorspeller voor zowel jongens als meisjes was de drang om dun te zijn
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59626
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page