University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de relatie tussen burnout, bevlogenheid en objectieve studieprestatie onder studenten

Frese, C. (2009) Onderzoek naar de relatie tussen burnout, bevlogenheid en objectieve studieprestatie onder studenten.

[img] PDF
351kB
Abstract:In het onderzoek zijn de relaties tussen burnout, bevlogenheid en objectieve studieprestatie aan de hand van studenten van de Universiteit Twente onderzocht. De 90 deelnemers vulden een online vragenlijst in, bestaande uit de Nederlandse versie van de Maslach Burnout Inventory voor studenten (UBOS-S), de Utrechtse Bevlogenheids Schaal voor studenten (UBES-S) en een vragenlijst die betrekking heeft op studieresources en -eisen, dat door Karin Waegemakers (2004) voor haar onderzoek in Utrecht werd ontwikkeld. Om objectieve studieprestatie te meten werd zowel het gewogen gemiddelde cijfer van de deelnemers berekend als ook gekeken hoe groot het aandeel van gehaalde/niet gehaalde tentamens, respectievelijk European Credit Points (ECT’s), van de vorige twee blokken was. Aanvullend zijn zowel subjectieve studieprestatie (gemeten door de Patterns of Adaptive Learning Scale) en leeftijd in het onderzoek opgenomen, als ook enkele controlevariabelen zoals nationaliteit en studiejaar. Correlatieanalyse liet zien dat burnout en bevlogenheid negatief samenhangen. Studie-eisen correleren positief met burnout en negatief met bevlogenheid terwijl studieresources alleen met bevlogenheid correleren. Verder hangen zowel subjectieve als ook objectieve studieprestatie en bevlogenheid positief samen, terwijl burnout alleen met subjectieve studieprestatie negatief correleert. Ten slotte werden enkele aanbevelingen voor de Universiteit Twente uitgesproken om het welbevinden van de studenten te verbeteren en hun cijfers te verhogen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59647
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page