University of Twente Student Theses

Login

Shoppen met persoonlijkheid : de invloed van 'need for affiliation' en het shoppingmotief van consumenten op de relatie tussen crowding, perceived control en shoppingevaluatie

Krooshoop, J. (2009) Shoppen met persoonlijkheid : de invloed van 'need for affiliation' en het shoppingmotief van consumenten op de relatie tussen crowding, perceived control en shoppingevaluatie.

[img] PDF
248kB
[img] Microsoft Word
207kB
Abstract:Consumenten ervaren ‘crowding’ wanneer het aantal personen en/of objecten in een beperkte ruimte het bereiken van de beoogde doelen of het uitvoeren van bepaalde activiteiten in de weg staat. Naar de effecten van crowding op verschillende facetten van de winkelervaring is al veelvuldig onderzoek gedaan, waarbij de focus voornamelijk op de invloed van omgevingsfactoren lag. Persoonlijke verschillen daarentegen, die mogelijk van invloed zijn op de waardering van crowding en de mate van tevredenheid, zijn tot op heden onderbelicht gebleven. Om die reden is in dit onderzoek gekeken naar de invloed van twee kenmerken van consumenten, het persoonlijkheidskenmerk ‘need for affiliation’ (trait) en het shoppingmotief (state), op de relatie tussen crowding, perceived control en shoppingevaluatie. Er wordt verondersteld dat voor consumenten met een lage need for affiliation of het shoppingmotief ‘high-task’ (taakgeoriënteerd) negatieve effecten van crowding gevonden worden, maar dat crowding op ‘low-task’ (niet-taakgeoriënteerde) consumenten of consumenten met een hoge need for affiliation juist een positieve invloed heeft. Uit de resultaten blijkt dat zowel need for affiliation als het shoppingmotief moderatoren zijn van de relatie tussen perceived crowding enerzijds en perceived control en shoppingevaluatie anderzijds. Een toename van de perceived crowding heeft voor consumenten met een lage need for affiliation een negatief effect op perceived control, de tevredenheid, de tijdsbesteding in de winkel en het aankoopbedrag. Consumenten met een hoge need for affiliation ondervinden daarentegen geen nadelige effecten en met betrekking tot de winkelduur zelfs een positief effect. Daarnaast blijkt een toename van de perceived crowding voor high-task shoppers een negatief effect te hebben op bovengenoemde afhankelijke variabelen, hoewel er bij low-task shoppers geen sprake is van negatieve effecten en voor perceived control juist een positief effect gevonden wordt.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59650
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page