University of Twente Student Theses

Login

De relatie tussen pijn, vermoeidheid, angst en depressie van patiënten met reumatische aandoeningen

Nunning, L. (2009) De relatie tussen pijn, vermoeidheid, angst en depressie van patiënten met reumatische aandoeningen.

[img] PDF
474kB
Abstract:Verschillende studies hebben aangetoond dat er een relatie bestaat tussen vermoeidheid en de variabelen angst en depressie en tussen pijn en de variabelen angst en depressie bij mensen met reumatische aandoeningen. Om na te gaan of er positieve relaties tussen vermoeidheid en angst, vermoeidheid en depressie, pijn en angst en pijn en depressie bestaan en om na te gaan of vermoeidheid en pijn goede voorspellers zijn voor angst en depressie, werd een vragenlijst ontworpen gebaseerd op deze studie. De vragenlijst bestond uit een aantal vragen over patiёntgegevens, de vitaliteitsschaal van de SF-36 vragenlijst, een korte vorm van de Geriatric Depression Scale, een angstsubschaal van de Hospital Anxiety Depression Scale en een numerieke schaal over pijn. De vragen werden afgenomen bij 244 patiënten die in de wachtkamer op de polikliniek Reumatologie in april 2008 zaten. 24 patiënten werden uit het onderzoek uitgesloten omdat ze ofwel de vragenlijst niet volledig hebben afgemaakt of ze te jong waren. In totaal werden van 220 patiënten de data gebruikt. De verkregen data werd op verschillende manieren geanalyseerd. Om na te gaan of er een relatie tussen vermoeidheid en angst en depressie en tussen pijn en angst en depressie bestaat, werd gebruik gemaakt van de Spearman correlatiecoёfficiёnt. De resultaten lieten zien, dat er significante relaties bestaan wat betreft vermoeidheid en angst, vermoeidheid en depressie, pijn en angst en pijn en depressie. Om de hypotheses te toetsen en na te gaan of vermoeidheid en pijn goede voorspellers voor angst en depressie zijn werd gebruik gemaakt van een meervoudig lineair regressiemodel. Hieruit blijkt dat vermoeidheid een goede voorspeller voor angst en depressie is en dat pijn een goede voorspeller voor depressie is, maar dat pijn geen goede voorspeller voor angst is. Aangezien er weinig studies beschikbaar zijn over de causale verbanden tussen vermoeidheid en pijn en angst en depressie, dus dat er weinig bekend is of vermoeidheid en pijn goede voorspellers van angst en depressie zijn bij patiënten met reumatische aandoeningen, zou toekomstig onderzoek over dit onderwerp heel interessant en van belang zijn.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59659
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page