University of Twente Student Theses

Login

The architect as systems integrator : een casestudie hoe een architectenbureau kan optreden als centrale partij in het Nederlandse bouwproces

Horst, S.G.H. van der (2010) The architect as systems integrator : een casestudie hoe een architectenbureau kan optreden als centrale partij in het Nederlandse bouwproces.

[img] PDF
1MB
Abstract:De trend in de bouw is dat projecten steeds meer geïntegreerd worden aangepakt. De traditioneel strikt gescheiden fases van ontwerp, engineering, financiering, uitvoering, exploitatie en onderhoud lopen vaker in elkaar over en worden op elkaar afgestemd om zo over de gehele levenscyclus van een bouwwerk voordelen te behalen. Dit onderzoek richt zich op de rol en positie van de architect als systems integrator in deze veranderende bouworganisatievormen. Het onderzoek is uitgevoerd bij architectenbureau cepezed te Delft met als doel van het onderzoek de toegevoegde waarde te vergroten die cepezed met haar projecten realiseert. Daarvoor staat de volgende hoofdvraag centraal: Welk bedrijfsmodel kan het beste gehanteerd worden door architectenbureau cepezed ter beheersing van het bouwproces om door middel van systems integration een toegevoegde waarde aan het bouwproces te leveren? Het onderzoek is uitgevoerd volgens de strategie van business problem solving (Van Aken et al., 2007) en bestaat uit de fases probleemdefinitie, analyse en diagnose, en het interventieplan. In de fase van analyse en diagnose is eerst een bureauonderzoek uitgevoerd door het doen van een uitgebreide literatuurstudie. Vervolgens zijn in een enkelvoudige casestudie de resultaten van de literatuurstudie vergeleken met de praktijk bij cepezed. Hiervoor zijn 11 interviews gehouden met medewerkers van cepezed die betrokken zijn geweest bij geïntegreerde projecten. De laatste stap in de fase van analyse en diagnose vormde de gefundeerde theoriebenadering. Vanuit de literatuurstudie en de empirische resultaten van de casestudie is een bedrijfsmodel opgesteld waarbij cepezed als architectenbureau op kan treden als systems integrator. Deze is getoetst bij potentiële opdrachtgevers. Er zijn drie projectontwikkelaars, drie individuele ondernemers en twee experts geïnterviewd
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Architectenbureau Cepezed, Delft
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59667
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page