University of Twente Student Theses

Login

Uit de waan van de dag : hoe Rijkswaterstaat effectiever kennis kan delen door projectevaluaties.

Buysse, R. (2010) Uit de waan van de dag : hoe Rijkswaterstaat effectiever kennis kan delen door projectevaluaties.

[img] PDF
1MB
Abstract:Over het algemeen valt te stellen dat Rijkswaterstaat Noord-Nederland zich in een turbulente periode bevindt. Over de hele linie worden ontwikkelingen doorgevoerd die resulteren in een leervereiste voor de hele organisatie. Deze leervereiste komt onder andere tot uitdrukking in de vorm van evaluaties, het leren van hetgeen afgerond is en deze lering verspreiden onder (lot)genoten. De verspreiding van de lering is echter een vervolgstap. Kenmerkend voor het leren in organisaties is dat vervolgstappen tijd nodig hebben. Dit kan in het geval van evaluaties een negatief paradoxaal effect hebben waardoor het originele evaluatie-initiatief verloren gaat. De evaluator merkt immers in eerste instantie niet dat zijn evaluatie gebruikt wordt en kan om deze reden de volgende keer minder gemotiveerd zijn dit wel te doen. Het is dus zaak om in een vroeg stadium dit organisatiebreed te onderkennen en collectief het leerproces in te stappen. Dit gebeurt vooralsnog niet overal bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Dit onderzoek is gedaan bij de afdeling Realisatie en Planstudie, maar ook andere afdelingen kunnen gebruik maken van de resultaten. Er wordt bij de afdeling sinds enkele jaren actiever geëvalueerd. Deze evaluaties worden echter veelal door een beperkte groep gemaakt en daardoor ook door een beperkte groep gebruikt. Dit komt enerzijds doordat de evaluatie vooral toegespitst wordt op deze groep, maar ook voor een groot deel doordat er te weinig aandacht is voor de evaluatie. Er wordt veelal geleefd in de waan van de dag. Om dit te doorbreken zijn een aantal punten cruciaal: - Medewerkers moeten regelmatig geconfronteerd worden met het begrip evalueren. Dit stimuleert zowel het maken als gebruiken van de evaluaties door het bewust worden van het bestaan ervan. - Oude evaluaties moeten systematisch gebruikt worden in nieuwe projecten. Door systematiek te brengen in het gebruiken van evaluaties in een project en dit vast te leggen, kan gewaarborgd worden dat het gebeurt en kan er in een later stadium op teruggekeken worden. - Voor het begin van het project moet door de opdrachtgever, opdrachtnemer en de gebruikers van de evaluatie afspraken gemaakt worden over de inhoud van de uit te voeren evaluaties. Hierdoor wordt een eenzijdige evaluatie voorkomen en is voor iedereen de meerwaarde duidelijk. Daarnaast kan een goede afweging gemaakt worden over het gebruik van tijd en middelen. - Tijdens het project moeten deze afspraken vóór iedere volgende fase worden vernieuwd. Niet alle interessante onderwerpen zijn immers van te voren te bepalen. - Voor de implementatie van informatie en inzichten uit evaluaties moet deze gecategoriseerd worden naar praktische onderwerpen en besproken worden in onder andere kenniskringen. Zo is een onderwerp terug te vinden zonder een overvloed aan andere onderwerpen te moeten lezen. En is ook de uiteindelijke gebruiker verantwoordelijk voor de implementatie ervan. - De evaluatie is geen beoordeling van het werk, het initiatief tot leren moet beloond worden. Hierdoor worden eventuele barrières weg genomen en wordt de evaluatie vollediger en eerlijker. Indien deze punten goed aarden in de organisatie, kan de organisatie groeien naar een lerende organisatie. Hierdoor blijft de eerdergenoemde turbulentie bestaan, maar is dit geen belemmering voor het functioneren in de organisatie. Het is zelfs een erg motiverende en inspirerende omgeving, waarin accuraat ingespeeld kan worden op veranderingen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Keywords:Projectevaluaties, Kennisdeling
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59755
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page