University of Twente Student Theses

Login

Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur

Reezigt, M.J.A. (2009) Een verkenning van de Nederlandse afvalbranche en haar marktstructuur.

[img] PDF
778kB
Abstract:De afgelopen decennia is de Nederlandse afvalbranche constant in beweging geweest. Door verschillende wijzigingen in het overheidsbeleid is ook de afvalsector verandert van samenstelling. Een rode draad door de laatste decennia is echter de toenemende privatisering. Waar veel afvalactiviteiten vijftig jaar geleden nog tot het staatsmonopolie gerekend konden worden, is nu een groeiende aanwezigheid van private partijen zichtbaar. De overheid heeft gekozen voor een langzame terugtrekking uit veel nutsvoorzieningen en de afvalmarkt lijkt, in navolging van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en telefonie op weg naar een vergelijkbaar scenario. De positie van de overheid binnen de afvalbranche vormt dan ook een interessante aanleiding tot een onderzoek. De branche heeft ook de interesse getrokken van de Rabobank. De voortschrijdende privatisering van de sector heeft er voor gezorgd dat steeds meer private partijen interesse tonen in deelneming in de afvalbranche. Kennis over de branche is voor de Rabobank van belang omdat keuzes over kredieten en investeringen binnen de sector een goed beeld van de markt vereisen. In opdracht van Rabobank International – Large Corporates tracht ik in deze bacheloropdracht tot een verkenning te komen van de afvalbranche en de marktstructuur van de afvalbranche. Hierbij zal ik antwoord proberen te geven op de volgende onderzoeksvraag: geeft de huidige situatie in de afvalbranche aanleiding om tot nieuwe reguleringen over te gaan ter bevordering van de marktwerking in deze branche? Hiertoe is in het verslag een tweedeling gemaakt. Na de inleiding en een blik op het overheidsbeleid volgt er eerste deel dat bestaat uit een verkenning de markt en een overzicht van recente ontwikkelen binnen de branche. Vervolgens wordt er in het tweede gedeelte dieper ingegaan op de specifieke deelsectoren. Deze worden los van elkaar geanalyseerd aan de hand van het SGR-model van Bain (1951), wat informatie verschaft over de structuurelementen van de sectorspecifieke markten. Dit zal resulteren in een beeld van de huidige staat van de markt in de diverse deelsectoren. Aan de hand van deze analyse zal ik de onderzoeksvraag proberen te beantwoorden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59820
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page