University of Twente Student Theses

Login

'Unfinished Sympathy': De houdingen en verwachtingen van inlenende organisaties ten aanzien van uitzendkrachten

Dekker, Cynthia (2010) 'Unfinished Sympathy': De houdingen en verwachtingen van inlenende organisaties ten aanzien van uitzendkrachten.

[img] PDF
389kB
Abstract:Dit bacheloronderzoek gaat in op de houdingen en verwachtingen van inlenende organisaties ten aanzien van uitzendkrachten ten opzichte van de vaste krachten. Topmanagers en directe leidinggevenden binnen verschillende organisaties zijn geïnterviewd om te achterhalen wat hun houdingen en verwachtingen zijn. Er zijn twee typen verplichtingen voor de werkgever van belang: relationeel en transactioneel. Een relationele verplichting is representatief voor een psychologisch contract (tussen de werkgever en werknemer), om een lange termijn relatie op te bouwen. In tegenstelling tot een relationele verplichting is een transactionele verplichting puur economisch. Binnen dit onderzoek is gekeken wat inleners bieden aan uitzendkrachten en verwachten van uitzendkrachten in vergelijking met vaste krachten. Er worden vier uitwisselingsrelaties vanuit de werkgever onderzocht. Bieden en verwachten ze puur transactionele aspecten of komen er ook relationele aspecten aan bod? Het blijkt dat de relatie met kortdurige uitzendkrachten bestaat uit een kortstondige puur economische relatie. Van langdurige uitzendkrachten of uitzendkrachten die op den duur een vaste aanstelling krijgen wordt meer verwacht. De twee laatstgenoemden wordt ook meer geboden, dan kortdurige uitzendkrachten. Langdurige uitzendkrachten hebben te maken met relationele elementen, net als vaste krachten. Sociale uitwisseling blijkt dus tevens een rol te spelen. Vanuit de theoretische achtergrond zal dit veel voordelen met zich mee kunnen brengen. Als werknemers een goede behandeling krijgen vertonen ze immers een positievere houding tegenover de organisatie. Het zou mogelijk zijn dat hierdoor de sfeer binnen de organisatie en de algehele prestaties verbeterd zullen worden. Het is van belang dat de inlener zich ten aanzien van de uitzendkracht niet alleen richt op de economische uitwisseling, maar ook aandacht besteed aan de sociale uitwisseling.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59864
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page