University of Twente Student Theses

Login

Een kwantitatieve studie van de percepties van COPD patiënten ten aanzien van ICT thuistraining

Esen, Özlem (2010) Een kwantitatieve studie van de percepties van COPD patiënten ten aanzien van ICT thuistraining.

[img] PDF
257kB
Abstract:Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een veelvoorkomende en ernstige longziekte die wereldwijd een belangrijke doodsoorzaak vormt. In Nederland bedroeg het sterfte percentage van COPD in relatie tot de totale sterfte in het jaar 2004 4.1%. COPD is een aandoening van longen en de luchtwegen. De luchtwegen van een patiënt met COPD zijn vernauwd waardoor de patiënt moeite heeft met ademhalen, die zich uit in klachten als hoesten en kortademigheid. Mede dankzij het chronische karakter van de ziekte is er geen mogelijkheid tot genezing. Wel zijn er uiteraard behandelmogelijkheden, waarvan bewegingstherapie, het doen van lichamelijke oefeningen een essentieel onderdeel van is. Bewegingstherapieën worden o.a. aangeboden op klinieken en zijn er o.a. op gericht om de conditie van COPD patiënten zoveel mogelijk op peil te houden en zodoende de te ervaren klachten te verminderen. Echter brengt de trainingstherapie op de kliniek veel zorgkosten mee. Bovendien wordt verwacht dat de prevalentie van deze ziekte tussen de jaren 2005 en 2025 met 38.3% zal toenemen. Dit doet de zorgkosten voor COPD’ers nog meer stijgen en maakt dat we naar andere behandelvormen moeten kijken in plaats van op de kliniek. Teletraining, bewegingstherapie op afstand met behulp van ICT, kan een alternatief of aanvulling zijn op de reguliere trainingstherapie. De voordelen van teletraining kan zijn dat de patiënt zich niet hoeft te verplaatsen naar de kliniek. Bovendien kan teletraining de kosten drukken. Hierbij is het belangrijk te weten hoe COPD patiënten staan ten aanzien van deze vorm van behandeling. Als men de percepties van de patiënten in kaart kan brengen is af te leiden welke voor- en nadelen patiënten ervaren van een dergelijk systeem en welke factoren voor hen bepalend zijn om teletraining te gebruiken. De technologie kan op zijn beurt weer hierop sturen door programma’s op maat te bieden. In dit onderzoek werd daarom getracht de percepties van COPD patiënten over ICT thuistraining te bepalen en de verschillen in percepties over ICT thuistraining en reguliere training te achterhalen. De welbekende theorie van gepland gedrag vormde hierbij de theoretische basis. Onderzocht werd of de factoren van theorie van gepland gedrag de intentie van COPD patiënten om ICT thuistraining te gebruiken kan verklaren. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoeksdesign waarbij er gebruik is gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is door 46 COPD patiënten ingevuld. De inclusiecriteria voor het onderzoek was patiënten die de Nederlandse taal beheersen en bekend zijn met het doen van oefeningen. De patiënten die meededen aan het onderzoek waren afkomstig uit fysiotherapiepraktijken Medifit de Es en Fysiofit en behandelcentrum Heideheuvel. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat patiënt en overwegend negatiever dachten over ICT thuistraining dan over de reguliere training. De intentie om ICT thuistraining te gebruiken werd vooral bepaald door het nut van het systeem, in hoeverre de patiënten steun ervoeren van belangrijke anderen en in hoeverre het systeem makkelijk in gebruik en inpasbaar werd gevonden in het dagelijkse leven,. De theorie van gepland gedrag (TGG) voorspelde hierbij een aanzienlijk deel van de intentie van patiënten om teletraining te gebruiken. Zowel de implicaties en de limitaties van deze studie worden in dit onderzoek beschreven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59867
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page