University of Twente Student Theses

Login

Hetgaatoveralcohol.nl – Onderzoek naar de effecten van het informatieve gedeelte van een interventieprogramma voor mensen met een overmatige alcoholconsumptie

Ewering, Ottmar (2010) Hetgaatoveralcohol.nl – Onderzoek naar de effecten van het informatieve gedeelte van een interventieprogramma voor mensen met een overmatige alcoholconsumptie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Dit onderzoek hield zich bezig met de effecten van het informatieve gedeelte van het onlineinterventieprogramma Hetgaatoveralcohol. Dit gedeelte wordt vertegenwoordigd op de website www.hetgaatoveralcohol.nl. Deze informatieve website is door de ontwikkelaars van het programma (Rocdos Verslavingszorg) bedoeld om mensen met en overmatige alcoholconsumptie van de noodzaak tot gedragsverandering te overtuigen. De onderzoeksopzet was een Pretest-Posttest Control Group Design en de proefpersonen waren studenten van de Universiteit Twente in Enschede. Studenten uit de experimentele groep kregen de opdracht om binnen een bepaalde tijd (1-2 weken) de website hetgaatoveralcohol.nl te bezoeken. De mensen uit de controlegroep kregen in plaats hiervan geen uit te voeren opdracht. De vragenlijsten werden online voor en na de blootstelling aan de website (of juist niet voor de controlegroep) afgenomen. Er werd een marginaal positief effect door de website voor de attitude ten opzichte van een gezonde alcoholconsumptie over de week vatsgesteld. Voor de constructen ’Intentie Weekly Consumption’ en ’Self-efficacy Weekly Consumption’ moest men echter significante negatieve effecten door de website constateren. Deze laten zich mogelijk door een soort van reactance verklaren. De algemene houding tegenover het volgen van de internetbehandeling (onderdeel van hetgaatoveralcohol.nl) en de voorwaardelijke intentie hiervoor werd op een marginaal niveau positief beinvloedt. Er werden ook moderator-effecten voor de variabelen alcoholconsumptie en Sensation Seeking opgespoord. Het blijkt dat de website sterker negatieve effecten heeft voor mensen die op een lager mate alcohol consumeren. Bepaalde bevindingen ondersteunen het vermoeden dat Sensation Seekers de website minder ontspannend vinden. Mensen die intensiever alcohol consumeren hadden bovendien vaker al eerder van de website gehoord en hadden deze ook vaker al eerder bezocht - een bevinding die men wel degelijk als succes voor het interventieprogramma in het geheel kan beschouwen. [De namen Hetgaatoveralcohol en Rocdos zijn fictief i.v.m. geheimhouding]
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59868
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page