University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek over de samenhang van doeloriëntaties, burnout en bevlogenheid van Nederlandse Leraren

Gast, Inken (2010) Onderzoek over de samenhang van doeloriëntaties, burnout en bevlogenheid van Nederlandse Leraren.

[img] PDF
571kB
Abstract:Het lerarentekort is tegenwoordig een groot probleem in Nederland. Een belangrijke reden voor het lerarentekort is dat veel leraren met (vervroegd) pensioen gaan. De oorzaak hier van is, naast leeftijd, arbeidsongeschiktheid. Onderzoek heeft aangetoond dat een reden voor de arbeidsongeschiktheid van leraren, meer dan in andere beroepen, burnout is. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar de samenhang tussen bevlogenheid, doeloriëntaties en burnout bij leerkrachten. De theorie schetste een invloed van bevlogenheid en doeloriëntaties op burnout. Verder is van een invloed van bevlogenheid op doeloriëntatie uitgegaan. Ook moderator- en mediatoreffecten van doeloriëntaties zijn onderzocht. Aan dit onderzoek hebben 223 Nederlandse leraren van alle leeftijdscategorieën deelgenomen. Deze werden benaderd via e-mail en gevraagd de volgende vragenlijsten in te vullen: Utrechtse Burnout Schaal voor Leerkrachten (UBOS-L), Utrechtse Bevlogenheid Schaal (UBES) en een door Vande Walle (1997) ontwikkelde schaal ter meting van doeloriëntatie. In het verloop van het onderzoek is o.a. een regressieanalyse uitgevoerd. Ook is er voor controlevariabelen gecontroleerd. De resultaten laten een negatief effect van energie op burnout zien. Weinig energie blijkt tot meer burnoutsymptomen te leiden.Verder heeft absorptie een positieve invloed op emotionele uitputting. Een invloed van toewijding op burnout kon niet worden gevonden. Voorts medieёrd leerdoeloriëntatie tussen energie en depersonalisatie. Bovendien blijkt een leerdoeloriëntatie bij Nederlandse leerkrachten te leiden tot meer persoonlijke bekwaamheid en minder terugtrekking van de eigen baan. Prestatievermijdend gedrag bleek echter in minder persoonlijke bekwaamheid te resulteren. Een invloed van prestatiebewijs op burnout is niet gevonden. De analyse liet verder een positieve invloed van energie op leerdoeloriëntatie en een negatieve invloed van energie op prestatievermijd zien. Ook absorptie resulteert vaker in een leerdoeloriëntatie. Een invloed van toewijding op de doeloriëntatie van leerkrachten kon niet worden gevonden. Verder zijn er drie modererende effecten gevonden. Prestatievermijd heeft een modererend effect op de invloed van energie op emotionele uitputting, en op de invloed van toewijding op persoonlijke bekwaamheid. Bovendien is er een modererend effect gevonden van prestatiebewijs op de invloed van energie op persoonlijke bekwaamheid.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59870
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page