University of Twente Student Theses

Login

Samenhang tussen doelmanagementprocessen en faalangst over de tijd

Botterman, J. (2011) Samenhang tussen doelmanagementprocessen en faalangst over de tijd.

[img] PDF
865kB
Abstract:In het huidige onderzoek werden relaties tussen doelmanagementprocessen en faalangst onderzocht. De doelmanagementprocessen bestonden uit goal pursuit, goal adjustment, goal disengagement en goal reengagement. De studie bevatte drie meetmomenten waaraan 200 bachelorstudenten van de opleidingen psychologie en communicatiewetenschappen van de universiteit Twente aan deelnamen. In elk meetmoment diende de participanten een vragenlijst in te vullen door stellingen te beantwoorden die betrekking hadden op de doelmanagementprocessen en faalangst. Zowel alle doelmanagementvariabelen als de beide faalangstvariabelen lieten een hoge interne consistentie zien. Ook de test hertest analyses leverden bewijs voor een goede mate van betrouwbaarheid voor alle constructen. De bevindingen van het eerste meetmoment duiden erop dat studenten met de meeste faalangst moeite hebben met het flexibel omgaan met doelen (i.e. lage mate van goal adjustment), en tevens moeite hebben met het behouden en nastreven van doelen (i.e. lage mate van goal pursuit). Maar wanneer gekeken wordt naar de relaties over de tijd, dan laten de bevindingen zien dat de doelmanagementprocessen geen krachtige voorspeller van faalangst vormen. Goal adjustment vormt een uitzondering en lijkt als enige een voorspeller te zijn voor de mate van ervaren faalangst. Deze bevinding lijkt erop te wijzen dat het flexibel om kunnen gaan met gestelde doelen een belangrijke buffer kan zijn in het tegen gaan van faalangst.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59938
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page