University of Twente Student Theses

Login

Afwegingen: naar een arts, of zelf testen?, via internet bestellen of naar de drogist of apotheek? : een kwalitatief onderzoek naar zelftests

Hoogendoorn, Martina (2011) Afwegingen: naar een arts, of zelf testen?, via internet bestellen of naar de drogist of apotheek? : een kwalitatief onderzoek naar zelftests.

[img] PDF
430kB
Abstract:Het doel van deze bachelorthesis was te onderzoeken welke opvattingen en meningen er leven over zelftests en het kopen van deze tests via internet. Dit is voor zover bekend het eerste kwalitatieve onderzoek naar zelftests die via internet aan te schaffen zijn. De hoofdvraag luidt als volgt: “Hoe denken mensen over zelftests, het gebruik hiervan en het kopen van zelftests via internet?”. Om deze vraag te beantwoorden is de theorie van gepland gedrag (Azjen, 1991) gebruikt als theoretisch kader. Er werden semigestructureerde face-toface interviews afgenomen onder 15 respondenten. Vele opvattingen zijn naar voren gekomen, met name vooren nadelen werden genoemd. Voor subjectieve norm en waargenomen gedragscontrole werden zowel over het gebruik van zelftests als het aanschaffen van deze tests via internet minder argumenten naar voren gebracht. Over het algemeen zag men in dat zelftests waardevol kunnen zijn, echter alleen wanneer er meer over bekend wordt en duidelijk is dat ze betrouwbaar zijn. Wanneer men een zelftest koopt gaat de voorkeur uit naar een apotheek. Internet wordt gezien als een onbetrouwbaar medium, waar vanwege de risico‟s op onbetrouwbare tests, liever geen zelftests gekocht worden. Kwantitatief vervolgonderzoek is nodig om duidelijk te krijgen in hoeverre gevonden resultaten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59943
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page