University of Twente Student Theses

Login

Agency als voorspeller van depressie binnen de zelfhulp interventie ‘Voluit Leven’

Ruard Douglas, Laura Patricia (2011) Agency als voorspeller van depressie binnen de zelfhulp interventie ‘Voluit Leven’.

[img] PDF
219kB
Abstract:De laatste jaren is het belang van preventieve interventies tegen depressie duidelijk zichtbaar geworden uit meerdere onderzoeken en nationaal en internationaal beleid. Om effectief deze preventieve interventies te kunnen inzetten is kennis nodig over voorspellende factoren van de uitkomst van deze interventies. Uit onderzoek is gebleken dat agency mogelijk een voorspellende factor is van een afname van depressieve klachten. Agency speelt een belangrijke rol binnen traditionele interventies in het ‘echte leven’. In dit onderzoek werd gekeken of agency ook bij de zelfhulp preventieve interventie ‘Voluit Leven’ een voorspeller van de uitkomst van de interventie kan zijn. De data die gebruikt is voor dit onderzoek is verzameld tijdens het onderzoek van M. Fledderus, E.T. Bohlmeijer, M.E. Pieterse & K.M.G. Schreurs (ingediend ter publicatie). Voor dit onderzoek is de wekelijks gestuurde email van 50 deelnemers in het begeleid emailcontact conditie op de mate van agency gecodeerd. Voor het meten van depressieve klachten is de CES-D gebruikt. De resultaten zijn dat er sprake is van een significante afname van depressieve klachten gedurende de interventie (p < 0,05). Echter is er net niet een significante toename van agency gevonden (p = 0,05). Daarnaast is er geen significante samenhang tussen de mate van agency aan het begin van de interventie en het gevonden verschil in depressieve klachten en ook geen samenhang tussen het verschil in mate van agency en het verschil in depressieve klachten. Gediscussieerd wordt dat er mogelijk geen significante toename van agency is gevonden en ook geen samenhang met depressieve klachten, doordat er een te kleine steekproef is gekozen en doordat het emailcontact te weinig inhoudelijke informatie bevat om volledig en objectief op agency te kunnen coderen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:20 art studies
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59970
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page