University of Twente Student Theses

Login

Persoonlijkheid en de Theory of Planned Behaviour als determinanten van de consumptie van energie dranken en de invloed van deze dranken op ander risiconemend gedrag

Tiel Groenestege, Reinoud (2011) Persoonlijkheid en de Theory of Planned Behaviour als determinanten van de consumptie van energie dranken en de invloed van deze dranken op ander risiconemend gedrag.

[img] PDF
399kB
Abstract:Dit onderzoek richt zich op het ontdekken van determinanten van energiedrank (ED) consumptie. Onderzocht wordt of persoonlijkheid en onderdelen van de Theory of Planned behaviour significant gerelateerd zijn aan ED consumptie. Qua persoonlijkheid betrof dit neuroticisme en sensation seeking. Uit de Theory of Planned Behaviour (TPB) werden drie onderdelen bestudeerd, te weten attidudes, perceived behavioural control (PBC) en risicopercepties. Er werd ook gekeken of er significante relaties bestonden tussen de persoonlijkheidsdimensies en de verschillende onderdelen van de TPB. Ten slotte is de relatie tussen ED consumptie en ander risiconemend gedrag geanalyseerd. Om de persoonlijkheidsdimensies van neuroticisme en sensation seeking te meten zijn respectievelijk de Neo Five Factor Inventory (NEO‐FFI) en de Substance use risk profile scale (SURPS) gebruikt. Om de onderdelen van de TPB te operationaliseren is een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten daaruit evenals vragenlijsten uit de literatuur zijn gebruikt om de vragenlijsten voor attitudes, risicopercepties en PBC te ontwikkelen. De vragenlijsten zijn verspreid doormiddel van sociale netwerksites (Facebook en Hyves) en ook door het verzenden van e‐mails. Er werd voorspeld dat sensation seeking positief zou samenhangen met ED consumptie. Neuroticisme werd verwacht negatief samen te hangen met ED consumptie. Beide hypothesen zijn niet door de gevonden data bevestigd. Zoals van te voren werd voorspeld zijn verschillende onderdelen uit de TPB significant gerelateerd aan ED consumptie. Als mensen bijvoorbeeld een boost in prestatie of in gezelligheid van energiedranken verwachten is dit positief gerelateerd aan ED consumptie. Verder bleken beliefs met betrekking tot smaak, de mate van onrust die het in het lichaam opwekt en aantasting van het gebit gerelateerd te zijn aan ED consumptie. Ook werd PBC significant gerelateerd aan ED consumptie. Er bestonden significante relaties tussen ED consumptie, tabaksconsumptie en softdrugconsumptie. Uit de data kan geconcludeerd worden dat ED consumptie waarschijnlijk een functioneel karakter heeft. Het lijkt erop dat mensen het voornamelijk drinken om een bepaald doel te bereiken (langer studeren, autorijden of dansen).
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/59981
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page