University of Twente Student Theses

Login

Evaluatie van de cursus ‘Afwegingsprocessen’

Klamer, Daniël Sybe (2010) Evaluatie van de cursus ‘Afwegingsprocessen’.

[img] PDF
483kB
Abstract:Iedereen moet beslissingen nemen in het leven. Een beslissing bestaat altijd uit ten minste tweekeuzemogelijkheden, immers als er slechts één mogelijkheid is, dan is er geen keuze. De alternatieven moeten op de een of andere manier met elkaar worden vergeleken om tot een keuze te kunnen komen. Om dit te doen kunnen de kenmerken van de alternatieven worden bekeken, de attributen genoemd en vervolgens de score op de attributen. De attributen kan men daarna tegen elkaar afwegen om tot een beslissing te komen. Hiervoor moeten er eerst gewichten worden toegekend aan de verschillende attributen. De denkprocessen die leiden tot de toekenning van gewichten aan de attributen worden het afwegingsproces genoemd (Heerkens, 2003). Het verschilt wat iemand belangrijk vindt, door gewichten toe te kennen aan de attributen wordt daar invulling aan gegeven. Het afwegingsproces leidt tot die gewichten. De cursus ‘Afwegingsprocessen’ is ontwikkeld door Heerkens en heeft als doel afwegingsprocessen te verbeteren. De basis van de cursus kan worden gevonden in zijn proefschrift uit 2003, waarbij een model voor afwegingsprocessen, het APM model, is ontwikkeld. De cursus richt zich op nietroutinematige beslissingen. Dit onderzoek heeft als doel de cursus te verbeteren. Om dit doel te bereiken is de volgende probleemstelling geformuleerd: ‘Wat zijn de sterke en de zwakke punten van de cursus ‘Afwegingsprocessen’?. Om deze probleemstelling te beantwoorden wordt er vanuit drie verschillende invalshoeken gekeken naar de cursus. Eerst wordt er vanuit de evaluatie van de deelnemers gekeken, daarna vanuit de besliskundige literatuur en tenslotte vanuit de onderwijskundige literatuur. Vanuit de evaluaties van de deelnemers kan worden geconcludeerd dat de cursisten geleerd hebben van de cursus. Ook zijn de onderwerpen die geleerd zijn geïdentificeerd. Verder worden hierbij de opdrachten die volgens de cursisten bijgedragen hebben, genoemd. Uit de evaluaties blijkt tevens dat de opdrachten relevant en duidelijk worden beoordeeld. De moeilijkheidsgraag van de opdrachten De benodigde tijd voor de verschillende opdrachten wordt ook voldoende beoordeeld (met uitzondering van opdracht 6, dat met 1,98 iets onder de voldoende van 2 zit). Aanbevolen wordt om meer ondersteuning te bieden bij opdracht 6. Vanuit de tweede invalshoek, de besliskundige literatuur blijkt dat er weinig literatuur is die zich specifiek bezig houdt met afwegingsprocessen. In deze literatuur zijn echter wel aanwijzingen te vinden die het belang van een goed afwegingsproces onderstrepen. De cursus is erop gericht om dit te verbeteren. De vertekening van in de beoordeling van subattributen is een gevaar voor het afwegingsproces, dit moet in de cursus meegenomen worden. Uit de laatste invalshoek, de onderwijskundige literatuur, wordt er geconcludeerd dat een cursus aan de hand van een ontwikkelmodel zou moeten worden ontwikkeld. Dit is bij de cursus ‘Afwegingsprocessen’ niet het geval. De ADDIE-approach aanbevolen om te volgen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe versie van de cursus.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60036
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page