University of Twente Student Theses

Login

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw

Bakker, Nick (2010) Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit onderzoek onderzoekt via de probleemstelling: Is handhaving van artikel 12 Fvw zinvol? aan de hand van vier deelonderwerpen: motieven, functies, aantal artikel 12 gemeenten en artikel 12 beleid of er momenteel en in de toekomst nog een rol is weggelegd voor artikel 12 Fvw. Er zal een evaluatie plaats vinden waarbij de functies van artikel 12 Fvw getoetst worden aan de motieven. Aanvullend zullen het aantal artikel 12 gemeenten en het artikel 12 beleid bestudeerd worden. Het leidende motief achter artikel 12 is door de tijd heen hetzelfde gebleven: de behoefte aan een vangnet voor gemeenten die in de financiële problemen zitten. Artikel 12 Fvw heeft naast het fungeren als vangnet door middel van het zijn van de laatste verdeelmaatstaf ook nog andere functies vervuld: WA-verzekering, molestverzekering, all-risk verzekering, laboratoriumfunctie, bijdrage aan de kredietwaardigheid en leertraject. De vier actuele functies die artikel 12 Fvw nog vervult zijn: laatste verdeelmaatstaf, all-riskverzekering, bijdrage aan de kredietwaardigheid en leertraject. Het aantal artikel 12 gemeenten is gedaald van 143 in het eerste uitkeringsjaar 1967 naar 4 in 2010. Deze daling is in de jaren 70 het sterkst geweest en heeft zich in de jaren 80 en 90 doorgezet totdat in 2001 het aantal van 3 werd bereikt, sindsdien heeft het aantal artikel 12 gemeenten zich gestabiliseerd rond het aantal van vier. Statistisch zijn er geen duidelijke verbanden te vinden waarmee het aantal artikel 12 gemeenten verklaard kan worden. Er zijn geen duidelijke getalsmatige trends en er spelen zoveel factoren een rol dat niet vast te stellen is welke nu zorgt voor welk effect. Een betere toereikendheid van het verdeelstelsel en het verdwijnen van veel kleine gemeenten door herindelingen lijken twee hoofdredenen te zijn voor de daling van het aantal artikel 12 gemeenten. Voor het artikel 12 beleid zijn er verschillende opties: artikel 12 in zijn huidige vorm behouden, de inspectietaak anders inrichten, artikel 12 anders bekostigen en artikel 12 afschaffen. De eerste optie is behoedzaam en de laatste een duidelijke breuk met het verleden. Momenteel lijkt het behouden van artikel 12 Fvw verstandig om een vangnet te hebben tot wat onzekerheden over de situatie van de gemeentefinanciën zijn weg genomen en onderzocht is welke richting de financiële verhouding als geheel op gaat. In de bekostiging kan wel een kleine aanpassing gemaakt worden om verantwoordelijkheden wat duidelijker neer te leggen. In het geval van tekort schietend toezicht vanuit de provincie zou een deel van de artikel 12 uitkering uit het provinciefonds gefinancierd kunnen worden. Artikel 12 Fvw sluit qua functionaliteit goed aan bij de motieven en zodoende is handhaving gewenst, helemaal gezien de huidige economische situatie. De probleemstelling wordt dus positief beantwoord. Wel is een kleine wijziging in de bekostiging aan te bevelen, zodat provincies het merken als ze tekort schieten in hun toezichthoudende taak. Dit zijn samengevat de belangrijkste conclusies een aanbevelingen van dit onderzoek.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration BSc (56834)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60037
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page