University of Twente Student Theses

Login

Effectstudie en procesevaluatie van de cursus Voluit Leven bij mensen met een chronische lichamelijke ziekte

Melissant, H.C. (2010) Effectstudie en procesevaluatie van de cursus Voluit Leven bij mensen met een chronische lichamelijke ziekte.

[img] PDF
691kB
Abstract:Het doel van deze pilot study is om een effectstudie en een procesevaluatie uit te voeren over de cursus Voluit Leven bij mensen met een chronische lichamelijke ziekte. Oorspronkelijk is de cursus ontwikkeld voor mensen met psychische klachten, maar in dit onderzoek is hij aangeboden aan mensen met een chronische lichamelijke ziekte. De cursus is een voorbeeld van Acceptance Based Behavioral Therapy (ABBT) en is een combinatie van mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy. De onderzoeksvraag is of er een verandering in angst, depressie en acceptatie wordt waargenomen en of de cursus aangepast moet worden voor deze doelgroep. Methode: Achttien deelnemers hebben de cursus gevolgd, dertien deelnemers hebben de nameting en vragenlijst ingevuld. Voor de effectstudie werd er een voor- en nameting (HADS en AAQ-II) afgenomen bij de deelnemers. Voor de procesevaluatie vulden de deelnemers na afloop een tevredenheidvragenlijst in. Twee trainers en twee deelnemers zijn geïnterviewd over hun ervaringen met de cursus. De statistische analyse is uitgevoerd met de niet-parametrische Wilcoxon Signed Rank Test. Voor de effectgrootte is Cohen‟s d berekend. Resultaten: De deelnemers (N=13) hadden significant minder angst en depressie, en een significant hogere mate van acceptatie. De effectgroottes waren d=1.16 voor angst, d=1.56 voor depressie en d=1.01 voor acceptatie. Uit de procesevaluatie blijkt dat de ervaringen met de cursus positief zijn. Aandachtspunten zijn het snelle tempo van de cursus en te weinig toespitsing op de doelgroep. Conclusie: Voluit Leven heeft grote positieve effecten op de factoren angst, depressie en acceptatie. Deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de cursus. Voor deze doelgroep zijn aanpassingen gewenst met betrekking tot het tempo, het aantal lessen, en de aandacht voor lichamelijke aspecten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60072
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page