University of Twente Student Theses

Login

Kunnen productmerken via onbewuste prikkels contextafhankelijk aan positieve emoties worden gekoppeld?

Moscheik, Michael (2010) Kunnen productmerken via onbewuste prikkels contextafhankelijk aan positieve emoties worden gekoppeld?

[img] PDF
1MB
Abstract:Onderzoek naar evaluatieve conditionering heeft aangetoond dat het mogelijk is om de evaluatie van producten te beïnvloeden door een koppeling met emoties. In studies met betrekking tot subliminale priming werd gevonden dat deze koppeling ook kan worden gemaakt als een ongeconditioneerde stimulus onbewust wordt aangeboden. Onderzoek omtrent de vorming van attitudes heeft uitgewezen dat de beoordeling van een persoon of een object contextafhankelijk kan zijn. Door middel van een experiment werd gepoogd eerdere ontdekkingen te combineren en zodoende te achterhalen of het mogelijk is om een productevaluatie te beïnvloeden door middel van onbewuste prikkels in combinatie met positieve emoties, en afhankelijk van de context. Aan het experiment hebben in het totaal 67 testpersonen deelgenomen. Bij het experiment werd de mensen verklaard dat zij eerst een reactietaak en later nog een productevaluatie zouden doen. Bij het experiment werden het computerprogramma “e-prime” en vragenlijsten gebruikt. Tijdens het computerexperiment was in het midden van het beeldscherm altijd een negatieve, positieve of neutrale “smiley” te zien. Daardoor werd het respectievelijke affect geïnduceerd. Verder verscheen er boven, onder, links of rechts van de “smiley” heel kort een klein puntje. Tijdens de eerste fase van het computerexperiment was de bedoeling dat de testpersonen altijd een toets moesten indrukken wanneer zij het klein puntje zagen. Tijdens de tweede fase moesten de testpersonen het aantal puntjes tellen die er in die periode verschenen. Bij de twee fasen had het beeldscherm verschillend gekleurde achtergronden. Bij één versie was het scherm tijdens de eerste fase blauw en tijdens de tweede fase geel. Bij de andere versie was dit juist andersom. Terwijl de mensen zich op de puntjes concentreerden, werden in het midden van het scherm middels een “premask” (1000ms) en een “postmask” (1000ms) twee logo's van onbekende kledingmerken (“kustom” en “tankfarm”) subliminaal (20ms) aangeboden. Het logo “kustom” werd daarbij altijd in combinatie met een positieve of negatieve “smiley” gepresenteerd. Bij de ene helft van de mensen werd dit logo samen met een positieve “smiley” bij een blauwe achtergrond en met een negatieve “smiley” bij een gele achtergrond gepresenteerd. Bij de overige mensen was dit juist andersom. Daardoor zou worden bereikt dat de testpersonen contextafhankelijke attitudes tegenover het logo vormen. Het logo “tankfarm” werd ter vergelijking tijdens beide achtergrondkleuren altijd samen met een neutrale “smiley” gepresenteerd. Na het computertaak moesten de mensen met behulp van vragenlijsten voor de twee logo's een emotionele beoordeling geven (PAD-schaal), één van de twee logo's kiezen en aangeven hoeveel zij voor een jas van elk logo maximaal zouden willen betalen. Sommige mensen kregen blauwe en anderen gele vragenlijsten. Vervolgens werd na het verzamelen van alle data middels een statistiekprogramma nagegaan of de mensen het logo “kustom” positiever hebben geevalueerd en gewaardeerd wanneer de vragenlijst dezelfde kleur had als de achtergrond tijdens het experiment waarbij het samen met een positieve “smiley” werd gepresenteerd. De analyse leverde geen significante effecten op met betrekking tot contextafhankelijke evaluatieve conditionering. Desondanks suggereren de resultaten dat de waardering van een productmerk in het algemeen van de respectievelijke kleurstelling afhankelijk is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60101
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page