University of Twente Student Theses

Login

Welke consequenties heeft onbewuste beïnvloeding? Een studie naar de effecten van subliminale priming via woorden of beelden

Neuschildkamp, Kira Elke (2010) Welke consequenties heeft onbewuste beïnvloeding? Een studie naar de effecten van subliminale priming via woorden of beelden.

[img] PDF
546kB
Abstract:Onderzoek naar subliminale priming heeft aangetoond dat subliminale priming vooral invloed op levensbehoeftes kan hebben. Betrokken op de aard van subliminale aangeboden informatie werd in eerder studies uitgevonden dat subliminale priming met woorden werkt. Naar priming met beelden en beïnvloeding via beelden en woorden samen in een studie was nog weinig onderzoek gedaan. Door middel van een experiment werd in ogenschouw genomen of er een verschil bestond tussen het subliminale primen via woorden of beelden ten opzichte van het drinkgedrag van te proefpersonen. Ook werd onderzocht of het tijdstip van het laatste drinkgedrag een beïnvloeding op de motivatie had om een deprivatie-reducerend gedrag te vertonen en of er een mogelijke interactie-effect tussen subliminale priming en het tijdstip van het laatste drinkgedrag bestond. Evenzo werd in deze studie bekeken of de bevinding dat het leren van tweede taal moeilijk is op subliminale priming generaliseerbaar is. Dit gebeurde door mensen met een Duitse nationaliteit met twee talen te primen. Er werd dus gekeken of subliminale priming via de “moedertaal” beter lukte dan het subliminale priming via een “vreemde taal”. Aan het experiment hebben in het totaal 68 testpersonen deelgenomen. De proefpersonen moesten eerst een reactietaak (“subliminal priming task”) en later nog een productevaluatie doen. Bij het experiment werden het computerprogramma “e-prime” en vragenlijsten gebruikt. Tijdens het computerexperiment waren - afhankelijk van de conditie - in het midden van het beeldscherm subliminale primes te zien. Dit waren Nederlandse woorden, Duitse woorden, beelden of geen primes. Hierbij werd geprobeerd de mensen onbewust te beïnvloeden ten opzichte van de behoefte “dorst”. Na het computertaak moesten de proefpersonen water “toetsen” waaraan later werd gekeken hoeveel ze hadden gedronken (dus in hoeverre het priming was gelukt). Ook moesten ze vragenlijsten beantwoorden die de sterkte van de behoefte drinken en de visuele ingesteldheid maten. De resultaten suggereren dat subliminale priming geen effect op de motivatie om te “drinken” had en dat er geen interactie-effect te vinden was tussen priming en het tijdstip van het laatste drinkgedrag. Er zat ook geen verschil tussen primen met woorden of beelden en er was geen onderscheid te vinden tussen primen via de “moedertaal” of via een ”vreemde taal”. Echter kwam naar voren dat mannen beter via woorden werden beïnvloed. Nog een voorkomend effect was dat mensen die kort voor het begin van de studie nog iets hadden gedronken meer dronken dan mensen die langer voor het experiment niets hadden gedronken – een omgekeerd effect, buiten verwachting!
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60103
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page