University of Twente Student Theses

Login

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking

Nieuwenhuis, Debbie (2010) Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

[img] PDF
297kB
Abstract:Dit onderzoeksrapport beschrijft een dossieronderzoek naar de populatie personen met een verstandelijke beperking en middelengebruik in Twente. Het doel van dit dossieronderzoek is het vormen van een beter beeld en het verkrijgen van een profiel van deze groep cliënten. Met een checklist zijn dossiers van deze personen geanalyseerd en hierbij is gebruik gemaakt van het biopsychosociaal model. Het biopsychosociaal model ( Engel, 1977) stelt dat een ziekte of in dit geval een verslaving ontstaat en in stand gehouden wordt door biologische, psychologische en sociale factoren. In de dossiers is gekeken naar deze factoren maar ook naar redenen voor gebruik en het resultaat van de behandeling tot nu toe. In totaal zijn 120 dossiers geanalyseerd. De meeste personen uit het dossieronderzoek zijn mannen. De gemiddelde leeftijd is 40 jaar. Alcohol komt naar voren als de grootste problematiek bij deze personen. Gemiddeld duurt het gebruik al meer dan 10 jaar en bij de meeste personen is het gebruik dagelijks in tijde van gebruik. De leeftijden van begin van het gebruik verschillen sterk per middel. De meeste personen zijn ongehuwd en zijn alleenstaand. Psychische problemen komt bij een groot aantal mensen naar voren. Van de helft van de personen is bekend dat zij wel eens problemen hebben ondervonden met hun sociale omgeving. De meeste personen zijn ongehuwd en alleenstaand. 70% van de personen ontvangt een uitkering. De behandeling van tweederde van de personen is meer dan 5 jaar geleden begonnen. Er bestaan duidelijk verschillen tussen twee leeftijdsgroepen. Zo is het primaire middel dat gebruikt wordt bij de jongere leeftijdsgroep tot 35jaar cannabis en bij de oudere leeftijdsgroep alcohol. Er wordt niet uitgesloten dat er een groot aantal personen van de 120 cliënten ook een rookverslaving heeft. Vooral op het gebied van middelengebruik wijkt de populatie af van de normale populatie bekend bij Tactus. Aanbevelingen zijn gedaan met name op het gebied van volledigheid van de dossiers en de verschillende factoren die mogelijk een aanwijzing kunnen zijn dat mensen een verstandelijke beperking hebben. Aanbevolen is om bij intake en behandeling meer te letten op redenen voor gebruik, opleiding die is afgerond, de GAF score, overige hulpvraag, het hebben van een reguliere baan, middelengebruik en het hebben van een dagritme en het kunnen plannen van activiteiten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60104
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page