University of Twente Student Theses

Login

Percepties van hartrevalidatie patiënten over ICT thuisbehandeling : een kwantitatief onderzoek

Oorlog, Aquila (2010) Percepties van hartrevalidatie patiënten over ICT thuisbehandeling : een kwantitatief onderzoek.

[img] PDF
246kB
Abstract:Hartinfarcten komen veelvuldig voor. In 2004 konden 33% van de sterfgevallen in Nederland toegeschreven worden aan hart- en vaatziekten. Er zijn een aantal gevolgen van een hartinfarct. Ten eerste is er de kans op een chronische ziekte, namelijk hartfalen, die kan leiden tot de dood. Vervolgens is er de kans op het krijgen van een depressie. De maatschappelijke gevolgen zijn ook groot. Deze ziekten kosten vooral enorm veel geld. Na het hebben gehad van een hartinfarct wordt er een behandelingstraject opgesteld. Deze bestaat uit voorlichting, het wegnemen van risicofactoren, eventuele medicatie en centraal staat de bewegingstherapie. Bewegingstherapie blijkt erg geschikt te zijn voor deze patiënten. Echter, kost deze vorm van training erg veel geld en dat terwijl de zorg al een enorme druk ervaart. Patiënten moeten steeds reizen naar klinieken en ziekenhuizen om te training en ook moeten zij de motivatie opbrengen om dit te blijven doen. Een manier om de training anders te doen is via thuistraining met ICT. Via deze vorm van training kunnen patiënten thuis trainen met behulp van een computer en internet. De voordelen hiervan zijn dat het de kosten kan drukken, de therapietrouw bevordert en dat de patiënten niet steeds naar klinieken en ziekenhuizen hoeven te reizen. Belangrijk is om te kijken hoe hartrevalidatie patiënten nu kijken naar thuistraining met ICT. Als men de percepties in kaart kan brengen is af te leiden welke voor- en nadelen patiënten ervaren van zo’n systeem. De technologie kan hierop sturen door programma’s op maat aan te bieden. In dit onderzoek werd getracht de percepties van hartrevalidatie patiënten over ICT thuistraining te bepalen en de verschillen in percepties over ICT thuistraining en reguliere training te achterhalen. De welbekende theorie van gepland gedrag vormde hierbij de theoretische basis. Onderzocht werd of de factoren van theorie van gepland gedrag de intentie van hartrevalidatie patiënten om ICT thuistraining te gebruiken kan verklaren. In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoeksdesign, waarbij er gebruik is gemaakt van een vragenlijst. De vragenlijst is door 43 hartrevalidatie patiënten ingevuld. Deze patiënten volgen allemaal bewegingstherapie in het kader van hartrevalidatie of hebben deze therapie onlangs gevolgd in het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede. Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat patiënten overwegend negatiever dachten over ICT thuistraining dan over de reguliere training. De intentie om ICT thuistraining te gebruiken werd vooral bepaald door hoe patiënten dachten over de inpasbaarheid van de training in hun dagelijkse leven, het nut van de training, de eigen effectiviteit, het gebruikersgemak en belangrijk bleek welke houding patiënten aannamen. De theorie van gepland gedrag (TGG) voorspelde een aanzienlijk deel van de intentie van patiënten om thuistraining met ICT te gebruiken. De implicaties en limitaties van deze studie worden in dit onderzoek besproken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:77 psychology
Programme:Psychology BSc (56604)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60106
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page