University of Twente Student Theses

Login

De werking van subsidies en fiscale regelingen ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden: Een kwalitatief onderzoek toegepast op de maakindustrie

Rooij, Dennis van (2009) De werking van subsidies en fiscale regelingen ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden: Een kwalitatief onderzoek toegepast op de maakindustrie.

[img] PDF
529kB
Abstract:Het essentiële doel van mijn onderzoek is de hoofdvraag of subsidies en fiscale regelingen een werking hebben ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden. Deze hoofdvraag heb ik gericht op een sector, de maakindustrie. Alvorens tot het onderzoek te komen heb ik eerst verschillende onderdelen uit de hoofdvraag gedefinieerd. Ik ben begonnen met het subsidiebegrip te definiëren. Voor de definitie van het subsidiebegrip heb ik het wetboek ter hand genomen. Artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht beschrijft namelijk het begrip subsidies. Het beschrijft het subsidiebegrip als volgt: ’’De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.’’ Ik heb dit begrip, met bovenstaande definitie als uitgangspunt, in hoofdstuk twee uitvoeriger omschreven. Het tweede begrip uit de hoofdvraag waarvoor nadere definiëring noodzakelijk was, is fiscale regeling. Net als subsidies is dit een financieel instrument waar bedrijven in de maakindustrie een beroep op kunnen doen. De definitie van een fiscale regeling is: ’’Een regel met betrekking tot belastingen. Fiscale regelingen geven bedrijven een bepaalde korting op de te betalen loon- , inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit wordt verstrekt door een bestuursorgaan met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager.’’ Ik heb dit begrip in hoofdstuk drie uitgebreider omschreven. Tenslotte is de term economisch moeilijke omstandigheden beschreven. Een term die lastig te definiëren is, maar wel de huidige economische situatie in Nederland beschrijft. Een land verkeert in economisch moeilijke omstandigheden wanneer, net zoals in Nederland, het Bruto Binnenlands Product minimaal twee opeenvolgende kwartalen daalt, de bestedingen, bezettingsgraad en productie dalen en faillissementen stijgen. In hoofdstuk vier heb ik deze omstandigheden gedetailleerd omschreven. Met betrekking tot de hoofdvraag van mijn onderzoek is het prettig dat de vraag helder gedefinieerd is. De huidige economische omstandigheden in Nederland zijn te omschrijven als moeilijk en ook de begrippen fiscale regelingen en subsidies zijn helder naar aanleiding van de hoofdstukken twee, drie en vier. De informatie met betrekking tot het Field Research zijn verkregen via drie informatiebronnen. Ondanks een enkele tegenslag zijn deze bronnen de consultants van valorisatiepartner Currency Connect, bedrijven uit de maakindustrie en het SenterNovem. Hoofdstuk vijf en zes gaan hier verder op in. Naar aanleiding van het onderzoek kan het een en ander geconcludeerd worden. Met betrekking tot de hoofdvraag kan met zekerheid gesteld worden dat subsidies en fiscale regelingen een werking hebben ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden. Dit komt goed naar voren bij de fiscale regelingen en subsidies als WBSO, EIA en Innovatievouchers. Deze subsidies en fiscale regelingen worden meer aangevraagd, ze hebben een invloed ten tijde van economisch moeilijke omstandigheden en er kan gesteld worden dat deze subsidies en fiscale regelingen niet altijd om de juiste reden worden aangevraagd. In hoofdstuk zeven komt dit duidelijker naar voren. Dit hoofdstuk laat bijvoorbeeld zien dat iedere informatiebron de conclusie met betrekking tot de hoofdvraag bevestigd. Aan het slot van dit onderzoek staan hoofdstuk acht en negen. Deze hoofdstukken bevatten een evaluatie en de beschrijving van drie competenties. Hierbij blik ik terug op mijn onderzoeksproces. De competenties die ik in
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60229
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page