University of Twente Student Theses

Login

Werken aan Werk! Een onderzoek naar de discretionaire ruimte binnen het CWI-Enschede

Weststrate-Velema, J.B.D. (2010) Werken aan Werk! Een onderzoek naar de discretionaire ruimte binnen het CWI-Enschede.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het CWI is het overheidsorgaan dat werkloze burgers begeleidt in hun zoektocht naar werk. Daarnaast is het CWI als ketenpartner verantwoordelijk voor de aanvragen van uitkeringen op basis van de Werkloosheidswet en de Wet Werk en Bijstand. Door cliënten uit te laten stromen richting werk, kan voorkomen worden dat de cliënt aanspraak maakt op een uitkering. De hulpvraag van de vestigingsmanager, die de aanleiding vormt tot het onderzoek, heeft hier alles mee te maken. Deze hulpvraag luidde: Hoe zorg ik er voor dat de adviseurs alles uit de kast halen om cliënten te begeleiden naar werk? Deze hulpvraag lijkt te maken te hebben met het begrip discretionaire ruimte. Het theoretisch kader wordt opgebouwd rondom het begrip discretionaire ruimte. Discretionaire ruimte ontstaat wanneer algemeen beleid toegepast moet worden in specifieke situaties. Dit is onder meer het geval in uitvoerende overheidsorganisaties. Binnen uitvoerende overheidsorganisaties is de cliënt zowel het ruwe materiaal als het eindproduct van de dienstverlening. De uitvoerende binnen de organisatie is degene die de toepassing van beleid tot stand brengt. De uitvoerende doet dit door te ‘copen’ met zijn werkomgeving om zo optimaal gebruik te maken van de noodzakelijke discretionaire ruimte. Uit het voorgaande ontstaat de volgende probleemstelling: Hoe kan de discretionaire ruimte rondom werk binnen het CWI-Enschede beschreven worden? Aan de hand van de probleemstelling zijn twee onderzoeksvragen opgesteld: 1.Wat is de beschikbare discretionaire ruimte binnen het CWI Enschede? en 2. In hoeverre maakt de adviseur Werk en Inkomen gebruik van de discretionaire ruimte? De eerste onderzoeksvraag wordt geoperationaliseerd door in te gaan op de werkprocessen. Met behulp van (digitale) documenten en participerende observatie wordt de discretionaire ruimte in kaart gebracht. De tweede onderzoeksvraag wordt geoperationaliseerd door te kijken naar de beslismomenten van de adviseur. De methoden die hier gebruikt worden zijn participerende observatie en gesprekken met adviseurs. Naar aanleiding van de eerste onderzoeksvraag kunnen de volgende conclusies getrokken worden. De discretionaire ruimte die er is, wordt echter ernstig beperkt door verschillende oorzaken. Ten eerste beperkt het uitkeringsgedeelte de discretionaire ruimte die bij het werkgedeelte wel degelijk aanwezig is. Ten tweede is de adviseur veel tijd kwijt met het vullen van computersystemen. Tot slot is het opmerkelijk dat het afsprakenbureau complex is, terwijl de adviseur daar relatief weinig aanwezig is. Naar aanleiding van de tweede onderzoeksvraag wordt het volgende geconcludeerd. Allereerst wordt er weinig gebruik gemaakt van de discretionaire ruimte door de adviseurs. Ten tweede wordt de ruimte die wel gebruikt wordt beter benut door de adviseurs van de oudere generatie dan van de jongere generatie. De verklaring voor deze conclusie is dat de oudere adviseur zich als professional meer laat leiden door de doelstelling van de organisatie, terwijl de jongere generatie zich laat leiden door de regels. De bedrijfsmatige aansturing veroorzaakt en versterkt de gerichtheid op de regels. Meer gebruik van de discretionaire ruimte vraagt om een professionele aansturingstijl. Het antwoord op de probleemstelling is dan ook dat de discretionaire ruimte rondom werk beschreven kan worden als beperkt en daardoor weinig gebruikt. Daarom zullen zowel de organisatie als de adviseur moeten werken aan werk!
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Werkplein Enschede (Voorheen CWI-Enschede)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60360
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page