University of Twente Student Theses

Login

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten : een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening

Raven, J.P. (2009) Bevorderen van duurzame energie door gemeenten : een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening.

[img] PDF
708kB
Abstract:Deze scriptie is onderdeel van een bacheloropdracht voor de opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Bij het CSTM van de Universiteit Twente wordt onderzoek verricht naar het duurzame energiebeleid van gemeenten. Wat gemeenten kunnen doen is bekend. Onbekend is echter nog welke activiteiten gemeenten in de praktijk ontplooien om duurzame energie te bevorderen. In aansluiting bij het lopende onderzoek van CSTM is mijn bachelor opdracht gericht op de vraag wat gemeenten in de praktijk doen om duurzame energie te bevorderen. Centraal daarbij staat het energietransitie proces in Nederland. Dit proces moet zorgen voor een omschakeling in de energievoorziening. Deze omschakeling houdt in dat duurzame energiebronnen gebruikt moeten gaan worden ter vervanging van de fossiele brandstoffen. Gemeenten hebben ook een taak bij deze energietransitie. Uit theoretisch onderzoek komt naar voren dat gemeenten veel mogelijkheden hebben om duurzame energie lokaal te kunnen bevorderen. Uit het handelingsdomein van de gemeenten wordt aangetoond dat elke gemeente beschikt over specifieke taken, eigenschappen, instrumenten, samenwerkingsverbanden en ambities. Het is zaak voor elke gemeente om duurzame energie toepassingen op dit handelingsdomein af te stellen. Willen gemeenten een effectief duurzame energiebeleid ontwikkelen dan moeten ze daarnaast ook rekening houden met de nationale beleidsontwikkeling en ambities. Op deze manier kan een gemeente effectief gebruik maken van nationale ondersteuning in de vorm van subsidies en stimulerende wetgeving. Aan de hand van de gemeentelijke beleidscyclus wordt vervolgens geanalyseerd hoe Nederlandse gemeenten het duurzame beleid vorm geven en uitvoeren. Deze beleidscyclus bestaat uit zes stappen. Eerst moet het bevorderen van duurzame energie op de gemeentelijke agenda zien te komen. Dan moet aan het duurzame energiebeleid, door middel van beleidsvoorbereiding en beleidsbepaling, vorm worden gegeven. Als deze stappen zijn genomen moet het beleid worden uitgevoerd om vervolgens geëvalueerd te worden. Tot slot moet er een continue terugkoppeling plaatsvinden, zodat het duurzaam denken en het duurzaam handelen zich kan versterken binnen de gehele beleidscyclus. Om te kijken hoe ver gemeenten in de praktijk zijn met het uitvoeren van het duurzame beleid zijn vier casestudies gedaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60368
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page