University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar hoogte en ontwikkeling van beloningen bij topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen in Nederland

Bezemer, Els (2010) Onderzoek naar hoogte en ontwikkeling van beloningen bij topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen in Nederland.

[img] PDF
706kB
Abstract:Dit scriptieonderzoek gaat over de ontwikkeling van de beloningen van topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe hebben de beloningen van topfunctionarissen van zelfstandige bestuursorganen zich in de periode 2001- 2007 ontwikkeld en welke factoren zijn van invloed op de hoogte van deze beloning? Het doel van het onderzoek is om de loonontwikkeling van topfunctionarissen van ZBO’s in kaart te brengen en te verklaren. Deze topbeloningen worden onderling vergeleken naar rechtsvorm en grootte van de ZBO maar ook met de topbeloningen in de overheidssectoren en met de ministersbeloning. Op deze manier kan onderzocht worden of de zelfstandigheid van ZBO’s heeft geleid tot een hogere loonontwikkeling bij de topfunctionarissen van ZBO’s in relatie tot de werknemers in de lagere salarisschalen en de topfunctionarissen in verschillende overheidssectoren. De beloning van de topfunctionarissen in een aantal overheidssectoren zal in dit scriptieonderzoek worden onderzocht. Het gaat om functionarissen werkzaam in de sectoren: ‘Kerndepartement en Agentschap’, ‘Veiligheid’ en ‘Onderwijs’ en ‘Overige sectoren’. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van een databestand van het Vrijwillig Onderzoek Topinkomens en van een rapportage in het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De onderverdeling in overheidssectoren sluit aan bij de onderverdeling die is gemaakt in het Vrijwillig Onderzoek Topinkomens.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60418
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page