University of Twente Student Theses

Login

Kostprijs van arbeid in de sociale werkvoorziening: een onderzoek naar interne verrekenprijzen bij Wezo Groep

Stenneke, Marjolijn (2009) Kostprijs van arbeid in de sociale werkvoorziening: een onderzoek naar interne verrekenprijzen bij Wezo Groep.

[img] PDF
1MB
Abstract:Voor mensen die door een psychische, lichamelijke of verstandelijke handicap niet kunnen participeren in de reguliere arbeidsmarkt is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) ontworpen. Deze wet maakt het voor mensen met een arbeidshandicap mogelijk om in een beschermde omgeving te werken, waarna een geleidelijke terugkeer in de reguliere arbeidsmarkt mogelijk is. De beschermde omgeving vindt men in een sociaal werkvoorzieningsbedrijf, waarvan er 91 in Nederland zijn. Voor de uitvoering van de Wsw is vanuit het rijk jaarlijks 2,3 miljard euro beschikbaar gesteld voor subsidies, dit komt overeen met ongeveer 25 duizend euro per jaarplaats. Naast de inkomsten uit subsidies halen sw-bedrijven inkomsten uit de omzet door bedrijfsactiviteiten, onder te verdelen in industriele en dienstverlenende activiteiten en detachering. Deze inkomsten samen moeten de operationele kosten dekken, waardoor het bedrijf op een (klein) positief financieel resultaat uit komt. In praktijk blijkt echter dat veel sw-bedrijven in de rode cijfers blijven steken. Om dit onderzoek uit te kunnen voeren, is gebruik gemaakt van de cijfers van Wezo Groep NV in Zwolle. Ook dit bedrijf heeft in 2007 een negatief resultaat laten zien. Zowel het subsidieresultaat als het operationele resultaat blijken debet aan het verlies. De subsidies moeten voldoende zijn om de loonkosten Wsw te betalen, anders onstaat er een negatief subsidie resultaat. Dit resultaat blijkt voor de afdeling Industrie erg negatief: 67% van de toegevoegde waarde. Om dit resultaat te verbeteren zijn er twee opties, die beide buiten de macht van de Wezo Groep liggen: de subsidies verhogen of de loonkosten (lonen) verlagen. Deze laatste zijn vastgelegd in de CAO. Het operationele resultaat is opgebouwd uit de exploitatie-opbrengsten minus de kosten. De kosten bestaan uit de kosten die de afdeling zelf maakt voor ondersteuning van het bedrijfsproces en de kosten die doorbelast worden door de indirecte afdelingen zoals bijvoorbeeld het management. De overheadkosten van de Wezo Groep zijn erg hoog. Doordat er meer begeleiding nodig is dan in een regulier bedrijf is het logisch dat de overhead kosten gemiddeld hoger liggen, maar opslagpercentages tussen 38 en 48 procent zijn toch wel erg extreem in vergelijking met de 5-10% van het reguliere bedrijfsleven. De overheadkosten zullen dus teruggedrongen moeten worden. Maar ook de afdelingskosten zijn op dit moment hoog. Van de afdeling Industrie hebben slechts twee van de zes afdelingen een positief bedrijfsresultaat (voor doorbelasting van de overhead kosten). De operationele kosten zijn ook hier te hoog, terwijl de toegevoegde waarde te laag is. Door goed te kijken naar de kostprijs van opdrachten zal bij het schrijven van een offerte een goede prijs berekend kunnen worden, waardoor per opdracht geen verlies meer geleden wordt. Binnen de Wezo Groep worden weinig gegevens bijgehouden, waardoor het lastig is om precies te bepalen waar de kosten vandaan komen. Hierdoor kan moeilijk een goed overizcht van de afdelingsresultaten worden gemaakt. Ook is er geen uniformiteit in organisatiestructuur, waardoor vergelijken nog lastiger wordt. Een aanbeveling is om hier meer structuur in aan te brengen, en de gehele organisatie op de zelfde wijze gegevens bij te laten houden. Een andere aanbeveling is om Wezo Flex te gebruiken als uitzendbureau. Niet alleen naar externe partijen, maar ook naar de eigen afdelingen. Door alle sw-geindiceerden onder Flex onder te brengen, krijgt het bedrijf een goed overzicht over het subsidieresultaat, en drukt dat niet meer op de afdelingsresultaten. Door gebruik te maken van een van de bestaande software pakketten voor loonwaarde bepaling kan een goede inleenvergoeding berekend worden.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Nautus
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management MSc (60029)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/60430
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page